Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Covid-19: co se mění v placení daní

Solitea Česká republika, a.s. | 02. 04. 2020

Kvůli pandemii koronaviru ministerstvo posouvá termíny a promíjí pokuty. Čtete, jaké změny se týkají třeba daňového přiznání a kontrolního hlášení. Pokud máte velký výpadek příjmů, můžete požádat o posečkání s platbou daní nebo o snížení záloh.

Témata, která v článku najdete:

Informace jsou aktuální k 2. dubnu v 10.00.

Daňové přiznání

Ministerstvo financí automaticky prodloužilo termín podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do 1. července 2020. Tato přiznání tedy nemusíte podávat do 1. dubna. O odložení není nutné žádat. Opatření se týká:

 • fyzických osob,
 • podnikajících fyzických osob,
 • právnických osob.

Odklad platí jak pro přiznání podávaná osobně, tak pro přiznání podávaná elektronicky.

Dejte si však pozor. Jestliže přiznání nepodáte a daň nezaplatíte ani do 1. července, úroky z prodlení se vám budou počítat už od 1. dubna.

Konkrétní situace s daňovým přiznáním 

Možná jste už daňové přiznání podali, ale zatím nezaplatili daň. Nyní vám kvůli omezením byznys stojí a peníze potřebujete na zaplacení nájmu a dalších fixních výdajů. V tom případě můžete se zaplacením daně počkat až do 1. července.

V případě, že očekáváte přeplatek na dani, podejte přiznání v řádném termínu, aby vám stát peníze co nejdřív vrátil. Nejdřívější termín pro vracení přeplatků je 30. dubna. Jestliže podáte přiznání později, rozběhne se standardní 30denní lhůta pro vrácení přeplatku.

Tzv. generální pardon – tedy odložení daňového přiznání o 3 měsíce – neplatí pro úplně všechny poplatníky. Na svém webu zmiňuje finanční správa výjimku. Příklad se týká akciové společnosti, která má zdaňovací období od 1. října 2018 do 30. září 2019 a přiznání má podat do 1. dubna 2020. Zároveň má firma povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Na tuto situaci se plošný generální pardon nevztahuje. Pokud by se společnost z důvodu koronaviru zpozdila s podáním přiznání a zaplacením daně, může individuálně požádat o prominutí úroku ve smyslu pokynu GFŘ-D-44. Když úřad úrok plně nebo částečně promine, tak na základě generálního pardonu odpustí i pokutu za pozdní podání daňového přiznání.

Otázky a odpovědi k dani z příjmu fyzických osob na webu finanční správy

Otázky a odpovědi k dani z příjmu právnických osob na webu finanční správy

Podnikatelé mohou podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu až do 1. července.

Podnikatelé mohou podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu až do 1. července.

Roční zúčtování záloh na daň

Mnohé mzdové účetní mají nyní od zaměstnavatele nařízenou práci z domova, ale zároveň na home office nemohou přistupovat vzdáleně k osobním údajům zaměstnanců. Jak mají v této situaci zpracovat pro zaměstnance roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2019? Běžně musí být tuto zúčtování hotové nejpozději v březnu.

V této situaci musí mzdová účetní prokazatelně upozornit zaměstnance, že jejich zúčtování bude kvůli koronaviru z provozních důvodů posunuté. Pokud tak účetní učiní, finanční správa nebude pozdější zúčtování rozporovat.

Oznámení o osvobozených příjmech

Generální pardon se nevztahuje na oznámení o osvobozených příjmech. Toto oznámení musí poplatník podat do 1. dubna 2020.

Prominutí červnové zálohy na daň

Ministryně financí rozhodla o prominutí červnové zálohy na daň. Pro kvartální plátce to je druhá letošní záloha, pro pololetní plátce první. Podnikatelé tedy neplatí červnovou zálohu. Daně případně doplatí dle daňového přiznání v roce 2021.

Přehledy pojistného

V souvislosti s podáním daňového přiznání si pohlídejte podání navazujících přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. U nich totiž není termín automaticky posunutý. Ale většina pojišťoven už oznámila odklad do 3. srpna. Detaily najdete v článku o placení sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s koronavirem.

Kontrolní hlášení k DPH

Termíny pro podání kontrolního hlášení k DPH zůstávají nezměněné. Finanční správa ale počítá s tím, že podnikatelé hlášení podají opožděně. Úřad automaticky promine pokuty ve výši 1 000 Kč, které vzniknou v období od 1. března do 31. července. Tato pokuta je udělena, pokud podnikatel nedodá hlášení včas, ale zároveň ho sám podá bez výzvy správce daně.

Pokud dostanete jinou pokutu, můžete individuálně požádat o její prominutí. Musíte však prokázat, že zdržení souviselo s Covid-19, např. nemoc nebo karanténa účetní.

Další detaily o prominutí jiných pokut najdete v článku Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem.

Odpovědi a otázky k problematice koronaviru a DPH na webu finanční správy

Osvobození od DPH a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Česká republika požádala Evropskou komisi, aby povolila osvobození od DPH a cel u zboží dováženého ve prospěch osob zasažených pandemií koronaviru. Pokud by to Evropská komise povolila (Česká republika to očekává), osvobození se bude vztahovat na:

 • státní, charitativní nebo dobročinné subjekty, které toto zboží dovezou ze třetích zemí a zdarma ho rozdělí mezi oběti pandemie (např. roušky zdarma pro obyvatele),
 • záchranné jednotky (např. nemocnice), které toto zboží potřebují ke své činnosti během pandemie.

Výjimka má platit pouze během nouzového stavu a měla by jít uplatnit i zpětně. Osvobození se nevztahuje na nákup zboží v České republice nebo v jiném členském státě.

DPH na bezúplatné dodání ochranných pomůcek

Vláda úplně prominula DPH za bezúplatné dodání ochranných prostředků na území České republiky, které souvisí se zmírněním dopadů nákazy. Prominutí platí pro:

 • roušky,
 • respirátory,
 • ochranné štíty,
 • dezinfekční prostředky,
 • suroviny na výrobu dezinfekčních prostředků,
 • a další ochranné pomůcky.

Prominutí daně z přidané hodnoty platí od 12. března 2020 po celou dobu nouzového stavu.

Zpětné působení daňové ztráty

Vláda v pondělí 23. března schválila zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty). Fyzické i právnické osoby, které v roce 2020 vykážou ztrátu, si ji zpětně uplatní ve svých základech daně v roce 2019 a 2018. Díky tomu získají v roce 2021 od státu vratku daně. Podle ministryně financí to firmy zvýhodní například při žádost o úvěr.

Aby si podnikatelé ztrátu uplatnili, musí podat dodatečné daňové přiznání.

Přesné technické parametry Loss carryback zatím nejsou známé. Až je ministerstvo zveřejní, článek aktualizujeme.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Ministryně financí schválila plošné prominutí pokut za:

 • pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí,
 • pozdě zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí
 • a zálohy na tuto daň.

Stát promíjí pokuty za všechna opožděná přiznání, která měla být podána od 31. března do 31. července 2020. Poplatníci přiznání k této dani bez sankce podají do 31. srpna 2020.

Ministerstvo financí nově plánuje zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. V současnosti platí kupci 4% daň z kupní ceny. Po schválení novely by tak kupující nemuseli podávat žádný formulář k dani z nabytí.

Zároveň ministryně chce u nově uzavřených hypoték zrušit daňové uplatnění odpočtů. Pokud však lidé už nabývací daň zaplatili, odpočty si budou moci uplatňovat i nadále. To platí i pro ty, kteří si budou hypotéku refinancovat – díky změně zákona to už nebude posuzováno jako nový úvěr. 

Novela by měla být platná i zpětně, zatím však není jasné od kdy. Aby nový zákon vstoupil v platnost, musí ho projednat vláda a schválit parlament. Pokud půjde vše hladce, legislativa by mohla být schválená kolem poloviny dubna.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se zatím platí ve standardním termínu do 1. června. Pokud nemůžete kvůli následkům koronaviru daň včas zaplatit, u větších částek požádejte o posečkání úhrady daně (viz detailně níže). U menších částek uhraďte daň později a požádejte o prominutí úroků z prodlení. Detaily najdete na webu finanční správy.

Silniční daň - termín zůstává

Nedávno jste podali přiznání k silniční dani, zaplatili daň a obáváte se, že kvůli pandemii COVID-19 nezvládnete zaplatit letošní první zálohu 15. dubna 2020? Pak požádejte o snížení záloh, případně o výjimku z povinnosti daň zálohovat. Pokud vám úřady vyhoví a vy díky tomu zálohu nezaplatíte, nevznikne vám ani úrok z prodlení.

Ministerstvo financí plošně posunulo úhrady záloh na silniční daň, které jsou splatné v dubnu a červenci. Zálohy můžete uhradit nejpozději do 15. října 2020 a promíjí se u nich veškeré úroky z prodlení a z posečkání.

Otázky a odpovědi ohledně silniční daně a koronaviru najdete na webu finanční správy.

Jak požádat o posečkání s platbou daní

Pokud se podnikatelé dostanou do tíživé sociální a ekonomické situace (včetně případů souvisejících s koronavirem), mohou požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (jakékoliv, i DPH) nebo o její rozložení na splátky.

Běžně za tuto žádost platíte správní poplatek 400 Kč. Ten nyní finanční správa odpouští u všech žádostí podaných do 31. července 2020.

Úřad může posečkání povolit v 5 různých situacích:

1. Vážná újma Jestliže v důsledku neprodleného zaplacení daní hrozí poplatníkovi vážná újma, může úřad posečkat. V případě podnikatelů to znamená, kdyby jim v důsledku zaplacení daní hrozilo, že ztratí klíčové zakázky, zaměstnance nebo třeba dojde o omezení jejich provozuschopnosti.

Aby podnikatelé tuto situaci doložili, předkládají:

 • smlouvy s obchodními partnery,
 • doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
 • stav pokladny,
 • peněžní deník,
 • aktuální rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty apod.

2. Ohrožení výživy Pokud byste kvůli daním neměli peníze na zaplacení základních životních potřeb pro sebe a osoby, které jsou na vás odkázané, můžete také požádat o posečkání. Z důvodu ohrožení výživy žádají pouze podnikající fyzické osoby, ne právnické osoby. OSVČ dokládají:

 • stav pokladny,
 • peněžní deník,
 • aktuální rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty apod.

3. Hrozba zániku podnikání V případě, že by platba daní vedla k zániku vašeho podnikání a výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období, můžete podat žádost o posečkání. Na úřad posíláte komplexní ekonomickou analýzu vašeho podnikání. Přesné dokumenty stanovené nejsou, protože situace každého podnikatele je odlišná.

4. Nemožnost vybrat daň najednou Pokud nemáte dostatek peněz na účtu, abyste mohli daň zaplatit najednou a nemůžete ani prodat majetek nebo si vzít úvěr, můžete požádat o posečkání.

Dokládáte např.:

 • neúspěšnou žádost o úvěr,
 • doklad o tom, že jste se pokusili prodat majetek,
 • stav pokladny,
 • peněžní deník,
 • aktuální rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty apod.

5. Očekávání zániku povinnosti platit daň Jedná se o zejména o situace, kdy podáváte správní žalobu nebo odvolání a zároveň žádáte o prominutí daně.

Další detaily:

Snížení záloh či výjimka z jejich placení

Pokud platíte čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmu, můžete podat žádost o jejich snížení nebo o výjimku. Jestliže máte datovou schránku, žádost podejte elektronicky.

K tomuto účelu neexistuje konkrétní formulář. Ve vlastním dokumentu vysvětlíte, proč očekáváte, že daňová povinnost za aktuální období bude výrazně nižší. Přiložte doklady jako výsledovku za dosud proběhlou část zdaňovacího období, výpis z daňové evidence a další.

O snížení červnových záloh žádat nemusíte, ty podnikatelé nyní neplatí (viz výše). Postup však uplatníte u dalších záloh na daň z příjmu nebo u záloh na jiné daně.

Přečtěte si i další články o změnách v souvislosti s Covid-19.

Jste klientem Money a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

Daň z přidané hodnoty (DPH)Daň z příjmů fyzických osobDaňové přiznání

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.