Skrýt menu
Skrýt formulář
 • Domů » Daně » Covid-19: co se mění v placení daní

Covid-19: co se mění v placení daní

Solitea, a.s. | 09. 10. 2020

Kvůli pandemii koronaviru ministerstvo financí posunulo termíny a promíjí pokuty. Čtete, jaké změny se týkají třeba daně z příjmu nebo silniční daně. Pokud máte velký výpadek příjmů, můžete požádat o posečkání s platbou daní nebo o snížení záloh.

Obsah

  Informace jsou aktuální k 9. října v 14.00.

  Daňové přiznání

  Poslední termín pro podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně byl 18. srpna 2020. O odložení nebylo nutné žádat.

  Jestliže jste přiznání nepodali a daň nezaplatili ani do daného termínu, úředníci vám vyměřili penále a úrok z prodlení za nedoplatek daně za celé období od dubna.

  Ti, kteří nezaplatili daň z příjmu do 18. srpna sáhnou do kapsy kvůli pokutám i pro tisícovky korun.

  Ti, kteří nezaplatili daň z příjmu do 18. srpna sáhnou do kapsy kvůli pokutám i pro tisícovky korun.

  Snížení sazby daně z příjmu na 15 %

  Vláda se shodla na snížení sazby daně z příjmů z původních 20,1 % na 15 %. Současně s tímto rozhodnutím navrhla zrušení superhrubé mzdy. Zdaňovat by se tak od nového roku mohlo z částky, která nezahrnuje odvody zaměstnavatele (zdravotní a sociální pojištění).

  Lidí s příjmem 139 tisíc korun měsíčně a výš, by se tato změna ale dotknout neměla, budou totiž podle návrhu danit 23% sazbou. Tento záměr vlády musí ještě projít parlamentem, o dalším průběhu vás budeme informovat.

  Oznámení o osvobozených příjmech

  Generální pardon se rozšířil o Liberační balíček III, díky kterému se lhůta pro oznámení o osvobozených příjmech posunula do 18. srpna. Do tohoto termínu se promíjely i sankce, které by vznikly s pozdějším podáním.

  Prominutí červnové zálohy na daň

  Ministryně financí rozhodla o prominutí červnové zálohy na daň. Pro kvartální plátce to byla druhá letošní záloha, pro pololetní plátce první. Podnikatelé tedy neplatili červnovou zálohu. Daně doplatí dle daňového přiznání v roce 2021. Pokud v něm podnikatelé budou vykazovat za rok 2020 ztrátu, je pravděpodobné, že se jim tato záloha do ní započítá a nebudou ji muset nakonec doplácet.

  Zavedení paušální daně pro OSVČ

  Pokud zavedení paušální daně schválí Parlament, OSVČ budou mít od 1. ledna 2021 možnost platit daň z příjmů i zdravotní a sociální pojištění paušálem. Tzv. paušální daň bude dobrovolná a podle ministryně financí živnostníkům ušetří peníze a ulehčí administrativu – jedním formulářem a platbou OSVČ splní všechny 3 povinnosti.

  K paušální dani se mohou hlásit podnikatelé, kteří mají roční příjem do 800 tisíc korun a nejsou ani plátci DPH.

  Částka pro rok 2021 bude 5 469 Kč a živnostníci v ní zaplatí:

  • zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,
  • sociální pojištění navýšené o 15 % na 2 976 Kč
  • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která má kompenzovat vyšší odvod na sociálním pojištění.

  Paušální daň má přinést hlavně snížení administrativy. S trvalým příkazem si živnostníci dopředu splní všechny povinnosti, a dokonce jim odpadá povinnost podávat daňové přiznání nebo přehledy pojistného.

  Nevýhodou paušální daně je, že si podnikatelé neuplatní už jakékoliv daňové slevy a úlevy. Pokud tedy například využívají slevu na manželku, školkovné či držitele průkazu ZTP, měli by si si spočítat, zda se jim paušální odvod vůbec vyplatí.

  Odvod paušálem se vyplatí spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy pod 800 tisíc korun, kteří využívají 40% výdajový paušál. Naopak drobný zemědělec s dvěma dětmi, ročními příjmy 400 tisíc korun a s 80% výdajovým paušálem by ročně přeplatil i 44 736 Kč.

  Pokud se podnikatelé pro paušální daň v roce 2021 rozhodnou, přihlásí se formulářem Ministerstva financí – tzv. Oznámením o vstupu do paušálního režimu pomocí datové schránky do 10. ledna 2021.

  Zatím novelu zákona projednává Parlament. O dalším vývoji vás budeme informovat.

  Přehledy pojistného

  V souvislosti s podáním daňového přiznání se odsunul i termín podání navazujících přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. U většiny se odložil na 3. srpna.

  Detaily najdete v článku o placení sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s koronavirem

  Kontrolní hlášení k DPH

  Termíny pro podání kontrolního hlášení k DPH zůstaly nezměněné. Finanční správa ale počítala s tím, že podnikatelé hlášení podají opožděně. Úřad automaticky prominul pokuty ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období od 1. března do 31. července. Tuto pokutu udělil, pokud podnikatel nedodal hlášení včas, ale zároveň ho sám podal bez výzvy správce daně.

  Pokud jste dostali jinou pokutu, můžete požádat o její prominutí. Musíte však prokázat, že zdržení souviselo s Covid-19, např. nemoc nebo karanténa účetní.

  Další detaily o prominutí jiných pokut najdete v článku Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem.

  Odpovědi a otázky k problematice koronaviru a DPH na webu finanční správy

  Snížení DPH u služeb a zboží

  Od 1. května platí 10% daň z přidané hodnoty u řady služeb a zboží. Změna měla původně odlehčit finanční zátěž při evidenci podnikatelům 3. a 4. vlny EET, která se ale pravděpodobně spustí až 1. ledna 2021. Ministerstvo financí ji prezentuje jako pomoc podnikatelům zasaženým omezeními vlády z důvodu pandemie.

  10% DPH nyní platí pro:

  • firmy které umývají okna a uklízejí v domácnostech,
  • opravny obuvi, kožených výrobků, oděvů a textilu,
  • kadeřnictví a holičství,
  • domácí pečovatele dětí, nemocných, starých i zdravotně postižených,
  • opravny jízdních kol,
  • prodej elektronických knih a audioknih,
  • provozovatele restaurací, bister a hospod, kde se 10 % zdaní i točené pivo, které se konzumuje v provozovně,
  • knihovny a prodejce map a omalovánek,
  • firmy, které upravují a dále rozváží vodu sítěmi,
  • firmy, které odvádějí a dále čistí odpadní vodu
  • a na pitnou vodu z vodovodu včetně teplé.

  Od 1. července platí tzv. „Protikrizový daňový balíček“. Díky němu se snížilo DPH na 10 % u ubytování, vstupného na kulturní a sportovní akce, vstupného na sportoviště, jako jsou fitness centra bazény, sauny apod.

  DPH na bezúplatné dodání ochranných pomůcek

  Vláda prominula DPH za bezúplatné dodání ochranných prostředků na území České republiky, které souviselo se zmírněním dopadů nákazy v období od 12. března do 31. července 2020. Prominutí platilo pro:

  • roušky,
  • respirátory,
  • ochranné štíty,
  • dezinfekční prostředky,
  • suroviny na výrobu dezinfekčních prostředků,
  • a další ochranné pomůcky.

  S říjnovým nouzovým stavem vláda s obdobnou úlevou nepřišla, situaci ale pro vás monitorujeme.

  Snížení daňového základu o výdaje k boji s koronavirem

  Vláda umožnila OSVČ a firmám, které se zapojily do boje proti koronaviru, snížit daňový základ u daně z příjmů o výdaje, které vložily do pomoci potřebným (nemocnice, domovy důchodců, dětské domovy, azylové domy apod.). Jedinou podmínkou bylo, že takto pomáhaly bezúplatně v období od 1. března do 31. května 2020. Tyto výdaje si poplatníci odečtou ze základu daně, jako by byly určené na podnikání.

  Výdaje si podnikatelé odečtou, pokud například zdarma:

  • šili a dodávali roušky či jiné ochranné pomůcky,
  • vyráběli a distribuovali ochranné štíty a jejich komponenty
  • nebo darovali potraviny, drogistické zboží apod.

  Konkrétní příklady, které odečtete z daňového základu, najdete i na portále www.pomocnemocnicim.cz.

  Zpětné působení daňové ztráty

  Fyzické i právnické osoby si díky institutu Loss carryback mohly uplatnit daňovou ztrátu, za první půlku roku 2020 v základech daně za rok 2019 a 2018. Hlavním předpokladem bylo to, aby opět generovaly zisk.

  Uplatnění daňové ztráty se nevztahovalo na zahraniční mateřské společnosti, které by ji chtěly uplatnit prostřednictvím české dceřiné společnosti.

  Loss carryback navíc nebyl podmíněn udržením zaměstnanosti, zachováním mezd a platil pro malé i velké firmy.

  Aby si podnikatelé ztrátu uplatnili, museli podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 do 18. srpna 2020, nebo uplatní ztrátu za období 2018, což bude možné až v daňovém přiznání za rok 2020.

  Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušená

  Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitostí, která činí 4 % z nákupní ceny a platí ji kupující, už platí.

  Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

  • platí zpětně a ti, kteří měli podat přiznání k 31. březnu (s odkladem kvůli pandemii do 31. prosince) už daň platit nebudou,
  • určuje, že lidem, kteří nákup nemovitosti dokončili jejím vkladem na katastr nejpozději v prosinci 2019 a daň již zaplatili, úřady peníze vrátí,
  • nově upravuje maximální částku, kterou si lidé odečtou od základu daně z původních 300 na 150 tisíc korun (u hypoték uzavřených od 1. ledna 2022)
  • a majitelům, kteří nemovitost chtějí prodat a zároveň neplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti, se prodlužuje tzv. „časový test“ z 5 na 10 let (u nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021, které neslouží k vlastnímu bydlení).

  Lidé, kteří daň z nabytí nemovité věci zaplatili v předstihu, si o vrácení přeplatku požádají. Platbě daně se vyhnete, pokud jste podali návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí po 1. prosinci 2019.

  Daň z nemovitých věcí

  U daně z nemovitých věcí platil standardní termín do 1. června. Ti, kteří nemohli kvůli následkům koronaviru daň včas zaplatit, mohli u větších částek požádat o posečkání úhrady daně (viz detailně níže). Menší částky lidé uhradili později a požádali o prominutí úroků z prodlení. Detaily opatření najdete na webu finanční správy.

  Silniční daň

  Ministerstvo financí plošně posunulo úhrady záloh na silniční daň, které jsou splatné v dubnu a červenci. Zálohy uhraďte nejpozději do 15. října 2020 a promíjí se u nich automaticky veškeré úroky z prodlení a z posečkání. Pokud zálohu uhradíte jen o jeden den později, naskakují vám úroky z prodlení od původních termínů, tedy od 15. dubna a 15. července 2020. U silniční daně ale můžete požádat o jejich prominutí.

  Podle Protikrizového daňového balíčku se snížila silniční daň u aut nad 3,5 tun až o čtvrtinu. Tato daň se určuje mimo jiné i počtem náprav a hmotností vozidla. Opatření se projevuje i snížením záloh, které se mají za tuto daň letos zaplatit. Snížení daně platí zpětně od začátku letošního roku.

  Otázky a odpovědi ohledně silniční daně a koronaviru na webu finanční správy.

  Nové podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

  S daňovými změnami se ruší i osvobození úrokových příjmů z dluhopisů u nerezidentů. Zahraniční investoři tak budou danit příjmy z dluhopisů, které české firmy vydaly v cizině. Vláda si od zrušení slibuje narovnání podmínek pro domácí i zahraniční investory.

  Osvobození u příjmů ze státních dluhopisů se naopak rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobození zahraniční investoři, kterým vydala Česká republika dluhopis v zahraničí. Od roku 2021 pak nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které domácím investorům:

  • nabízí a prodává Česká republika,
  • prodává členská země EU či člen Evropského hospodářského prostoru,
  • nebo je už český investor nakoupil.

  Novela o spotřebních daních

  Od 6. května 2020 platí zákon, který umožňuje v odůvodnělých případech zažádat o navrácení spotřební daně. Poslanci se shodli, že v případech souvisejících s koronavirem mohla Finanční správa povolit výjimku pivovarům, které například dodaly své pivo do vlastních hospod, kde jej ale nemohly kvůli vládním opatřením prodat v obvyklém množství. V takové situaci pivo putovalo k likvidaci a stát spotřební daň navrátí.

  Zákonem se o jeden měsíc posunul doprodej a skladování cigaret se starým kolkem. Prodejci je mohli doprodat až do 30. června 2020 se starou spotřební daní.

  S říjnovým nouzovým stavem a novými opatřeními o žádných úlevách u spotřební daně vláda nemluvila, situaci ale pro vás monitorujeme.

  Posečkání s platbou záloh na dani a srážkové daně

  Ministerstvo financí s Liberačním balíčkem III posečkalo plátcům s platbou:

  • záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob.

  Posečkání se týkalo plateb, které mají běžně nastavený nejzazší termín úhrady na 31. srpna 2020. O posečkání stačilo požádat místní finanční úřad, speciální formulář ale neexistoval.

  Pokud jste nezvládli zaplatit zálohu nebo daň naráz, připojili jste do žádosti návrh na splátkový kalendář. Maximální lhůta, kdy úřady platby odkládaly byla do 30. září 2020, nové žádosti už tedy neposílejte.

  Další případy, které spadaly do posečkání srážkové daně najdete v § 36 zákona o daních z příjmů.

  Další podrobnosti najdete v metodice Finanční správy.

  Posečkání s platbou daní

  Pokud se podnikatelé dostanou do tíživé sociální a ekonomické situace (včetně případů souvisejících s koronavirem), mohou požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (jakékoliv, i DPH) nebo o její rozložení na splátky.

  Běžně za tuto žádost platíte správní poplatek 400 Kč. Ten nyní finanční správa odpouští u všech žádostí podaných do 31. prosince 2020.

  Úřad může posečkání povolit v 5 různých situacích:

  1. Vážná újma

  Jestliže v důsledku neprodleného zaplacení daní hrozí poplatníkovi vážná újma. Pro podnikatele to znamená – kdyby jim v důsledku zaplacení daní hrozilo, že ztratí klíčové zakázky, zaměstnance nebo třeba dojde k omezení jejich provozuschopnosti.

  Aby podnikatelé tuto situaci doložili, předkládají:

  • smlouvy s obchodními partnery,
  • doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  2. Ohrožení výživy

  Pokud byste kvůli daním neměli peníze na zaplacení základních životních potřeb pro sebe a osoby, které jsou na vás odkázané. Z důvodu ohrožení výživy žádají pouze podnikající fyzické osoby, ne právnické osoby.

  OSVČ dokládají:

  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  3. Hrozba zániku podnikání

  Žádost o posečkání podejte i v případě, že by zaplacení daně způsobilo ukončení vašeho podnikání.

  Na úřad posíláte komplexní ekonomickou analýzu svého podnikání. Přesné dokumenty stanovené nejsou, protože situace každého podnikatele je odlišná.

  4. Nemožnost vybrat daň najednou

  Pokud nemáte dostatek peněz na účtu, abyste mohli daň zaplatit najednou a nemůžete ani prodat majetek nebo si vzít úvěr.

  Dokládáte např.:

  • neúspěšnou žádost o úvěr,
  • doklad o tom, že jste se pokusili prodat majetek,
  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  5. Očekávání zániku povinnosti platit daň

  Jedná se o zejména o situace, kdy podáváte správní žalobu nebo odvolání a zároveň žádáte o prominutí daně.

  Další detaily:

  Prominutí správních poplatků za potvrzení o bezdlužnosti

  Pokud požádáte správní orgán z resortu financí (Celní správu, Finanční úřad apod.) o potvrzení bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu do 31. prosince 2020, nezaplatíte za žádost správní poplatek.

  Snížení záloh či výjimka z jejich placení

  Pokud platíte čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmu, můžete podat žádost o jejich snížení nebo o výjimku. Jestliže máte datovou schránku, žádost podejte elektronicky.

  K tomuto účelu neexistuje konkrétní formulář. Ve vlastním dokumentu vysvětlíte, proč očekáváte, že daňová povinnost za aktuální období bude výrazně nižší. Přiložte doklady jako výsledovku za dosud proběhlou část zdaňovacího období, výpis z daňové evidence a další.


  Přečtete si i další články o legislativních změnách v souvislosti s Covid-19.

  Jste klientem Money nebo iDokladu a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Minikurz online

  Buďte
  u toho