Nárok na odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu

adminX | 15. 12. 2017

Jednou z oblastí zákona o dani z přidané hodnoty, které byly od 1. července 2017 novelizovány, je problematika pořízení zboží z jiného členského státu.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Úvodem je dobré si připomenout, jak zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) vymezuje pořízení zboží z jiného členského státu (dále také „PZJČS“). PZJČS se rozumí:

  • nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou,
  • pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného a to
  • osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo jimi zmocněnou třetí osobou.

Fungování PZJČS je subjektům vcelku známé, a pokud se zboží přepravuje z jiného členského státu do tuzemska, plátci s tímto v principu nemají problém. Totéž však nelze tvrdit o situaci, kdy český plátce pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby registrované v jiném členském státě a zboží po přepravě neskončí v tuzemsku.

Pro správnou aplikaci ZDPH je nezbytné určit, kde se nachází místo plnění. Místo plnění u PZJČS je vymezeno v § 11 ZDPH. A právě v tomto ustanovení vyvolala zmíněná novelizace změny.

Zboží při PZJČS skončí v tuzemsku

Podle základního pravidla platí, že za místo plnění při PZJČS je považováno místo, kde se zboží nachází po ukončení přepravy. Pokud tedy český plátce pořizuje zboží s přepravou z Rakouska od tamní osoby registrované k dani do tuzemska, místo plnění je v tuzemsku. Českého plátce dále stíhá povinnost vypořádat DPH v tuzemsku – odvést z tohoto plnění DPH, a pokud má standardně nárok na odpočet, tak jej může uplatnit.

Zboží při PZJČS neskončí v tuzemsku

Zcela odlišná je však situace, kdy dodavatelem je opět osoba registrovaná k dani v Rakousku, pořizovatelem je český plátce, ale zboží po přepravě skončí například na Slovensku, kde má český plátce sklad (nejedná se o třístranný obchod). Za této situace platí, že pokud pořizovatel neprokáže, že PZJČS bylo předmětem daně v místě ukončení přepravy zboží (modelově na Slovensku), pak je místo plnění ve státě, který vydal DIČ, pod nímž pořizovatel zboží pořídil – v tomto případě Česká republika.

Nikoho nepřekvapí, že pokud je místem plnění tuzemsko, pak pořizovateli vzniká povinnost přiznat z PZJČS daň. Co však rozhodně mnoho plátců zaskočit může je to, že nově je v § 11 odst. 2 uvedeno, že pořizovatel nemá nárok na odpočet daně uplatněné z tohoto PZJČS!

Pokud však pořizovatel následně vypořádá daň ve státě, kde skončila doprava (tedy na Slovensku), je podle ustanovení § 11 odst. 3 oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň na Slovensku!

Je důležité zdůraznit, že výše uvedený rozbor se netýká třístranného obchodu.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img