Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Nárok na odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu

Solitea Česká republika, a.s. | 15. 12. 2017

Jednou z oblastí zákona o dani z přidané hodnoty, které byly od 1. července 2017 novelizovány, je problematika pořízení zboží z jiného členského státu.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Úvodem je dobré si připomenout, jak zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) vymezuje pořízení zboží z jiného členského státu (dále také „PZJČS“). PZJČS se rozumí:

  • nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou,
  • pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného a to
  • osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo jimi zmocněnou třetí osobou.

Fungování PZJČS je subjektům vcelku známé, a pokud se zboží přepravuje z jiného členského státu do tuzemska, plátci s tímto v principu nemají problém. Totéž však nelze tvrdit o situaci, kdy český plátce pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby registrované v jiném členském státě a zboží po přepravě neskončí v tuzemsku.

Pro správnou aplikaci ZDPH je nezbytné určit, kde se nachází místo plnění. Místo plnění u PZJČS je vymezeno v § 11 ZDPH. A právě v tomto ustanovení vyvolala zmíněná novelizace změny.

Zboží při PZJČS skončí v tuzemsku

Podle základního pravidla platí, že za místo plnění při PZJČS je považováno místo, kde se zboží nachází po ukončení přepravy. Pokud tedy český plátce pořizuje zboží s přepravou z Rakouska od tamní osoby registrované k dani do tuzemska, místo plnění je v tuzemsku. Českého plátce dále stíhá povinnost vypořádat DPH v tuzemsku – odvést z tohoto plnění DPH, a pokud má standardně nárok na odpočet, tak jej může uplatnit.

Zboží při PZJČS neskončí v tuzemsku

Zcela odlišná je však situace, kdy dodavatelem je opět osoba registrovaná k dani v Rakousku, pořizovatelem je český plátce, ale zboží po přepravě skončí například na Slovensku, kde má český plátce sklad (nejedná se o třístranný obchod). Za této situace platí, že pokud pořizovatel neprokáže, že PZJČS bylo předmětem daně v místě ukončení přepravy zboží (modelově na Slovensku), pak je místo plnění ve státě, který vydal DIČ, pod nímž pořizovatel zboží pořídil – v tomto případě Česká republika.

Nikoho nepřekvapí, že pokud je místem plnění tuzemsko, pak pořizovateli vzniká povinnost přiznat z PZJČS daň. Co však rozhodně mnoho plátců zaskočit může je to, že nově je v § 11 odst. 2 uvedeno, že pořizovatel nemá nárok na odpočet daně uplatněné z tohoto PZJČS!

Pokud však pořizovatel následně vypořádá daň ve státě, kde skončila doprava (tedy na Slovensku), je podle ustanovení § 11 odst. 3 oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň na Slovensku!

Je důležité zdůraznit, že výše uvedený rozbor se netýká třístranného obchodu.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.