Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Ušetřete při podnikání díky spolupracující osobě

Solitea Česká republika | 14. 01. 2020

Karel podniká a s administrativou mu pomáhá manželka Irena. Protože je Karel OSVČ, nemůže podle zákoníku práce svou manželku zaměstnat. Proto se Karlova žena stala v roce 2019 jeho osobou spolupracující. Jaké z toho plynou výhody a co všechno museli Karel s Irenou zařídit?

Spolupracující osoba pomáhá živnostníkovi při jeho samostatné výdělečné činnosti. Typicky zajišťuje administrativu, objednává zákazníky, komunikuje s dodavateli. Živnostník pak může část svých příjmů a výdajů převést na spolupracující osobu a tím snížit svou daňovou zátěž.

Nejčastěji je spolupracující osobou manžel nebo manželka, mohou to však být i děti nebo rodiče. Důležité je, aby spolupracující osoba žila a hospodařila ve společné domácnosti nebo se účastnila společného rodinného podnikání (takzvaného rodinného závodu, jak ho definuje v § 700 občanský zákoník).

Spolupracující osobou může být například i:

 • studující dítě,
 • rodič v důchodu,
 • manželka na rodičovské dovolené,
 • manžel s hlavním pracovním poměrem u zaměstnavatele.

Pokud je spolupracující osoba na rodičovské dovolené nebo zaměstnaná, pak je pro ni spolupráce s vámi vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Pokud má výdělek jen ze spolupráce s vámi, pak jde o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Výhodná je pro vás kvůli odvodům na zdravotní a sociální pojištění typicky vedlejší OSVČ – tedy zmíněný důchodce, student, či manželka na rodičovské dovolené.

Jaké podmínky musí spolupracující osoba splnit

Pro spolupracující osobu platí:

 • Musí mít alespoň 18 let a být způsobilá k právním úkonům.
 • Z hlediska daní se na ni nahlíží jako na OSVČ, ale nepotřebuje živnostenské oprávnění.
 • Nemůžete na ni uplatnit slevu na manželku či manžela ani na dítě. Spolupracující osoba ale slevu uplatnit může.
 • Příjmy a výdaje musí být mezi živnostníkem a jeho spolupracující osobou rozdělené podle toho, jak stanoví zákon (vizte níže v článku).
 • Musí splnit oznamovací povinnost.

Nahlášení spolupracující osoby: co všechno musíte udělat

O tom, že k sobě přibíráte spolupracující osobu, musíte informovat finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovnu.

Na finančním úřadě se musí osoba spolupracující zaregistrovat k dani z příjmů a dostane vlastní DIČ. Na správě sociálního zabezpečení pak obdrží variabilní symbol pro platby záloh. Zálohy musí platit i na zdravotní pojištění.

Jak to funguje v praxi s příjmy a výdaji

Na osobu spolupracující můžete převést část svých příjmů. Platí přitom, že na osobu spolupracující převádíte vždy stejný procentuální podíl příjmů a výdajů. Pokud tedy na manželku či manžela převedete 45 % příjmů, musíte převést i 45 % výdajů.

Zákon o daních z příjmů stanovuje maximální limity pro manžela či manželku a pro ostatní spolupracující osoby:

 1. Pokud je vaší osobou spolupracující manžel či manželka, můžete na ni převést až 50 % příjmů a výdajů do maximální výše 540 tisíc Kč.
 2. Pokud je vaší osobou spolupracující někdo jiný, můžete na něj převést až 30 % příjmů a výdajů do maximální výše 180 tisíc Kč.

Spolupracujících osob můžete mít i více. Pokud se rozhodnete, že budete podnikat například s manželkou a dvěma dětmi, můžete na ně ale celkově převést maximálně 30 % příjmů a výdajů.

Jednoduchý příklad z praxe

OSVČ Karel má roční příjem 800 000 Kč. Výdaje počítá procentem z příjmů, při uplatnění 60% paušálu tak činí 480 000 Kč.

Pokud podniká sám, má zisk (a tedy daňový základ) 320 000 Kč. 15% daň z příjmu u něj dělá 48 000 Kč. Po uplatnění základní slevy na poplatníka (24 840 Kč) na daních odvede 23 160 Kč.

Karel se ale rozhodl využít spolupracující osoby a 50 % svých příjmů a výdajů převedl na manželku Irenu. To znamená, že na ni převedl 400 000 Kč příjmů a 240 000 Kč výdajů.

Daňové přiznání Karla pak vypadá takto:
Příjmy: 400 000 Kč
Výdaje: 240 000 Kč
Zisk (daňový základ): 160 000 Kč
15% daň z příjmu: 24 000 Kč
Daňová povinnost po uplatnění slev: 0 Kč

Daňové přiznání Ireny by vypadalo úplně stejně:
Příjmy: 400 000 Kč
Výdaje: 240 000 Kč
Zisk (daňový základ): 160 000 Kč
15% daň z příjmu: 24 000 Kč
Daňová povinnost po uplatnění slev: 0 Kč

Zatímco v prvním případě, kdy Karel podniká sám, zaplatí na daních 23 160 Kč, s využitím spolupracující osoby – manželky Ireny – neodvedou na daních nic.

S pomocí spolupracující osoby si snížíte nejen daně z příjmů, ale můžete se v některých případech vyhnout placení solidární daně.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.