Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty od 1. 10. 2019

Solitea Česká republika, a.s. | 09. 10. 2019

Přestože již na téma změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty způsobené novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. dubna 2019 bylo napsáno velké množství článků, s nástupem října se začaly k danému tématu množit dotazy od daňových subjektů. Pojďme si tedy shrnout, o co se jedná.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. dubna 2019, obsahovala ustanovení, podle kterého bylo zavedeno půlroční přechodné období, kdy bylo možno počítat a zaokrouhlovat daň z přidané hodnoty (dále také „DPH“ nebo „daň“) jak „postaru“ tak „ponovu“. Od 1. října 2019 musí být již aplikována výhradně nová právní úprava.

I. Způsob výpočtu DPH

Při výpočtu daně z přidané hodnoty tzv. „ze spodu“ nedochází k žádné změně – DPH se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně.

Ke změně dochází při výpočtu „shora“. Změna spočívá v tom, že byly zrušeny tzv. koeficienty, které byly ze své podstaty různé pro jednotlivé sazby DPH a byly zaokrouhleny na čtyři desetinná místa.

Nově se daň z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, vypočte u jednotlivých sazeb následovně:

  • základní sazba 21 %, DPH = úplata – (úplata / 1,21)
  • první snížená sazba 15 %,DPH = úplata – (úplata / 1,15)
  • druhá snížená sazba 10 %, DPH = úplata – (úplata / 1,10)

Je tedy zřejmé, že došlo ke sjednocení způsobu výpočtu DPH, ať se DPH počítá z částky bez daně či včetně daně. Tuto změnu lze pouze přivítat.

TIP: Jak správně určit sazbu DPH

Příklad – původní právní úprava (výpočet DPH s pomocí koeficientu)

Cena za zdanitelné plnění činí 121 000 Kč včetně 21 % DPH. Výpočet DPH:

121 000 x 0,1736 = 21 005,60 Kč

Výsledná částka se liší o 5,60 Kč oproti situaci, kdy by byla cena stanovena ve výši 100 000 Kč bez DPH (daň by činila 21 000 Kč).

Příklad – současná právní úprava

Cena za zdanitelné plnění činí 121 000 Kč včetně 21 % DPH. Výpočet DPH:

121 000 – (121 000 / 1,21) = 121 000 – 100 000 = 21 000 Kč

Výsledná částka je stejná, jako za situace, kdy by byla cena stanovena ve výši 100 000 Kč bez DPH, žádný rozdíl zde tedy nevzniká.

Jak postupovat při výpočtu DPH krok za krokem

II. Změny v zaokrouhlování

1. Zaokrouhlování DPH

Podle staré právní úpravy se mohla vypočtená daň zaokrouhlit na celé koruny. Nově již toto ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty nenajdeme, z čehož lze dovodit, že vypočtená daň se již nezaokrouhluje.

2. Zaokrouhlování celkové ceny na daňovém dokladu

a) Daňový doklad – platba v hotovosti

Pro platbu v hotovosti má zákon o dani z přidané hodnoty speciální úpravu týkající se základu daně. Podle této úpravy základ daně nezahrnuje částku vzniklou zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti za zdanitelné plnění na celou korunu!

b) Daňový doklad – jiný než v hotovosti

Pro ostatní daňové doklady žádná speciální úprava není, takže plátce, který vystavuje daňový doklad, má v podstatě dvě možnosti:

  • pokud bude zaokrouhlovat celkovou částku, tak toto zaokrouhlení je součástí základu daně nebo
  • nebude zaokrouhlovat celkovou částku daňového dokladu.

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně spotřebitele zmiňuje zaokrouhlení celkové částky pouze u plateb v hotovosti, lze doporučit, aby u daňových dokladů, které budou hrazeny jinak než hotovostně (kartou, bezhotovostně), nebyly celkové částky zaokrouhlovány.

Příklad – zaokrouhlení bezhotovostní faktury

Původní právní úprava
Cena bez DPH 2 080,- Kč
DPH 21 % 436,80 Kč
Zaokrouhlení 0,20 Kč
Cena celkem 2 517,- Kč

Nová právní úprava
Cena bez DPH 2 080,17 Kč
DPH 21 % 436,83 Kč
Cena celkem 2 517,- Kč

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.