Daně / Daň z přidané hodnoty/Infoservis: DPH – Povinnost oznámení čísel bankovních účtů pro ekonomickou činnost správci daně
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Infoservis: DPH – Povinnost oznámení čísel bankovních účtů pro ekonomickou činnost správci daně

Seyfor, a. s.
03. 02. 2013
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se3

Do 28. února 2013 platí pro plátce DPH povinnost oznámit správci daně čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Součástí novely zákona o dani z přidané hodnoty, platné od 1. 1. 2013, je, v rámci boje proti daňovým únikům, řada opatření, které mají tyto jevy minimalizovat. Jedním z nich je povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny.

Tuto povinnost stanovuje § 96 ZDPH. Správce daně začne zveřejňovat účty od 1. 4. 2013 a to v databázi „Registr plátců DPH“. Od tohoto data si budou plátci (příjemci plnění – odběratelé) moci na dálku ověřit zveřejněné účty poskytovatelů zdanitelných plnění (dodavatelů) prostřednictvím registru plátců DPH.

Pokud příjemce plnění (odběratel) provede úhradu dodavateli na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele, ručí podle §109 ZDPH za nezaplacenou daň z tohoto plnění. Z tohoto důvodu je v zájmu každého odběratele ověřit si, zda dodavatel na své faktuře uvedl bankovní účet zveřejněný a zbavit se tak povinnosti za daň v tomto případě ručit. Zároveň je v zájmu poskytovatelů plnění (dodavatelů), aby bankovní účet, který uvádějí na svých dokladech, byl zveřejněný a byli tak pro své odběratele důvěryhodnější.

Je ovšem nutné si uvědomit, že ručení za daň se v případě, že dodavatelem je tzv. „nespolehlivý plátce“ (podle § 106a ZDPH), se ani platbou na zveřejněný účet odběratel nezbavuje. Proto shrnuji:

  • „nespolehlivému plátci“ daně ručí odběratel vždy
  • „spolehlivému“ plátci s nezveřejněným účtem odběratel za daň ručí
  • „spolehlivému“ plátci se zveřejněným účtem odběratel za daň neručí

Výše uvedenou povinnost je stávající plátce DPH povinen splnit do 28.2.2013 prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace“ č.25 5111 MFin 5111 – vzor č.1, který je ke stažení v příloze tohoto článku.

Pokud stávající plátce DPH do konce února toto oznámení neučiní, má se ze zákona za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně u tohoto plátce eviduje v rámci registrační povinnosti.

Ověřit zveřejnění účtů můžete na internetu buď zadáním www.daneelektronicky.cz, nebo přes stránky České daňové správy, přes horní záložku Registry a databáze a následně levou horní záložku plátci DPH.

Vysvětlivky:   ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.