Daně / Daň z přidané hodnoty/Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty od 1. 10. 2019
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty od 1. 10. 2019

Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty od 1. 10. 2019
Seyfor, a. s.
08. 10. 2019
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se7
Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty od 1. 10. 2019

Přestože již na téma změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty způsobené novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. dubna 2019 bylo napsáno velké množství článků, s nástupem října se začaly k danému tématu množit dotazy od daňových subjektů. Pojďme si tedy shrnout, o co se jedná.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. dubna 2019, obsahovala ustanovení, podle kterého bylo zavedeno půlroční přechodné období, kdy bylo možno počítat a zaokrouhlovat daň z přidané hodnoty (dále také „DPH“ nebo „daň“) jak „postaru“ tak „ponovu“. Od 1. října 2019 musí být již aplikována výhradně nová právní úprava.

I. Způsob výpočtu DPH

Při výpočtu daně z přidané hodnoty tzv. „ze spodu“ nedochází k žádné změně – DPH se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně.

Ke změně dochází při výpočtu „shora“. Změna spočívá v tom, že byly zrušeny tzv. koeficienty, které byly ze své podstaty různé pro jednotlivé sazby DPH a byly zaokrouhleny na čtyři desetinná místa.

Nově se daň z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, vypočte u jednotlivých sazeb následovně:

  • základní sazba 21 %, DPH = úplata – (úplata / 1,21)
  • první snížená sazba 15 %,DPH = úplata – (úplata / 1,15)
  • druhá snížená sazba 10 %, DPH = úplata – (úplata / 1,10)

Je tedy zřejmé, že došlo ke sjednocení způsobu výpočtu DPH, ať se DPH počítá z částky bez daně či včetně daně. Tuto změnu lze pouze přivítat.

TIP: Jak správně určit sazbu DPH

Příklad – původní právní úprava (výpočet DPH s pomocí koeficientu)

Cena za zdanitelné plnění činí 121 000 Kč včetně 21 % DPH. Výpočet DPH:

121 000 x 0,1736 = 21 005,60 Kč

Výsledná částka se liší o 5,60 Kč oproti situaci, kdy by byla cena stanovena ve výši 100 000 Kč bez DPH (daň by činila 21 000 Kč).

Příklad – současná právní úprava

Cena za zdanitelné plnění činí 121 000 Kč včetně 21 % DPH. Výpočet DPH:

121 000 – (121 000 / 1,21) = 121 000 – 100 000 = 21 000 Kč

Výsledná částka je stejná, jako za situace, kdy by byla cena stanovena ve výši 100 000 Kč bez DPH, žádný rozdíl zde tedy nevzniká.

Jak postupovat při výpočtu DPH krok za krokem

II. Změny v zaokrouhlování

1. Zaokrouhlování DPH

Podle staré právní úpravy se mohla vypočtená daň zaokrouhlit na celé koruny. Nově již toto ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty nenajdeme, z čehož lze dovodit, že vypočtená daň se již nezaokrouhluje.

2. Zaokrouhlování celkové ceny na daňovém dokladu

a) Daňový doklad – platba v hotovosti

Pro platbu v hotovosti má zákon o dani z přidané hodnoty speciální úpravu týkající se základu daně. Podle této úpravy základ daně nezahrnuje částku vzniklou zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti za zdanitelné plnění na celou korunu!

b) Daňový doklad – jiný než v hotovosti

Pro ostatní daňové doklady žádná speciální úprava není, takže plátce, který vystavuje daňový doklad, má v podstatě dvě možnosti:

  • pokud bude zaokrouhlovat celkovou částku, tak toto zaokrouhlení je součástí základu daně nebo
  • nebude zaokrouhlovat celkovou částku daňového dokladu.

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně spotřebitele zmiňuje zaokrouhlení celkové částky pouze u plateb v hotovosti, lze doporučit, aby u daňových dokladů, které budou hrazeny jinak než hotovostně (kartou, bezhotovostně), nebyly celkové částky zaokrouhlovány.

Příklad – zaokrouhlení bezhotovostní faktury

Původní právní úprava
Cena bez DPH 2 080,- Kč
DPH 21 % 436,80 Kč
Zaokrouhlení 0,20 Kč
Cena celkem 2 517,- Kč

Nová právní úprava
Cena bez DPH 2 080,17 Kč
DPH 21 % 436,83 Kč
Cena celkem 2 517,- Kč

TIP: Přečtěte si, jak na výpočet DPH podle legislativy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních