Mzdy a personalistika / Mzdová evidence/Co jsou složky mzdy a jaké povinnosti zaměstnavatele se s nimi pojí
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Co jsou složky mzdy a jaké povinnosti zaměstnavatele se s nimi pojí

Co jsou složky mzdy a jaké povinnosti zaměstnavatele se s nimi pojí
Seyfor, a. s.
24. 04. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se10
Co jsou složky mzdy a jaké povinnosti zaměstnavatele se s nimi pojí

Obsah

  Při výpočtu mzdy zohledňuje mzdová účetní pevnou i pohyblivou složku mzdy. Zatímco ta první je přesně daná smlouvou, u druhé hrají roli vnitřní předpisy, výkon zaměstnance i rozhodnutí zaměstnavatele. Ujasněte si, co se do složek mzdy počítá a jak ovlivňují její výslednou výši.

  Pevná a pohyblivá složka mzdy

  Pro výpočet mezd jsou pro účetní důležité dvě složky:

  • Pevná složka mzdy – označuje se i jako základní mzda, která zaměstnanci náleží za vykonanou práci. Její výše je uvedená ve smlouvě, nebo je daná mzdovým předpisem, který vydává zaměstnavatel.
  • Pohyblivá složka mzdy – nebo také variabilní, její výše není pevně stanovená a nemusí být ani každý měsíc stejná.

  Pevná složka nesmí být nižší než minimální mzda, výše pohyblivé složky není omezená a nemusí být pravidelnou součástí mzdy.

  Variabilní složka mzdy se dále dělí na dva typy:

  • nároková složka mzdy, na kterou má zaměstnanec nárok při splnění sjednaných či stanovených podmínek (ve smlouvě či vnitřních směrnicích),
  • nenároková složka mzdy, jejíž vyplácení záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, například podle výsledků firmy či výkonu zaměstnance.

  Příklady pohyblivé složky mzdy

  Do variabilní složky mzdy patří:

  • náhrady mzdy za dovolenou, státní svátek nebo za nemoc,
  • příplatky za práci přesčas, ve státní svátek, v noci, v sobotu a neděli, za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
  • osobní ohodnocení, kterým zaměstnavatel oceňuje kvalitu práce zaměstnance,
  • prémie, které jsou obvykle dané ve smlouvě či vnitřními předpisy a slouží ke zvýšení motivace zaměstnance,
  • odměny, které bývají jednorázové, vyplácí se např. za splnění mimořádných úkolů.

  U pohyblivé složky se můžeme setkat také s označením pobídková složka mzdy. Znamená to, že má pobídkový neboli motivační charakter. To může být třeba osobní ohodnocení nebo roční odměny. Existují také stabilizační složky mzdy, kam patří například bonus vyplacený u příležitosti pracovního výročí.

  Povinnosti zaměstnavatele při stanovení výše pohyblivé složky mzdy

  S pohyblivou částí mzdy nesmí zaměstnavatel nakládat zcela libovolně. Má sice právo určit, kdy bude pohyblivá složka mzdy vyplácena, ale podmínky a výši (či rozpětí možného bonusu) musí uvést ve smlouvě se zaměstnancem nebo stanovit vnitřním předpisem. Bez souhlasu zaměstnanců je pak nesmí měnit.

  Další povinností zaměstnavatele je dodržení zásady rovného zacházení se zaměstnanci. Pokud dva zaměstnanci splní podmínky stejně, oběma náleží stejný bonus.

  Jestliže zaměstnavatel bezdůvodně nevyplatí pohyblivou část mzdy, která zaměstnanci náleží, může se zaměstnanec obrátit na inspektorát práce.

  Zpracování a výpočet mzdy mají ve firmách na starosti mzdové účetní.

  Výpočet mzdy podle jednotlivých složek

  Zpracování mezd má na starosti mzdová účetní a řídí se při tom zákoníkem práce. Nejdříve shromáždí důležité podklady o každém zaměstnanci, typicky jsou to údaje o:

  • odpracované době,
  • pracovních cestách,
  • čerpání dovolené,
  • době nemoci,
  • návštěvách lékařů,
  • odměnách a dalších pohyblivých složkách mzdy.
  >> TIP: Přečtěte si, jak počítat a uvádět mzdy v daňové evidenci

  Na základě těchto informací spočítá hrubou mzdu. Po odečtení srážek (např. záloha na daň z příjmu či na zdravotní a sociální pojištění) je výsledkem čistá mzda. Od ní se dále odečítají ostatní srážky (např. výživné, spoření nebo třeba exekuce) a vzniká částka k výplatě – tedy peníze vyplacené zaměstnanci.

  Všechny tyto údaje se uvádí na výplatní pásce, kterou musí mzdová účetní vystavit a předat zaměstnanci pracujícímu na HPP, DPČ i DPP.

  Připravujte správně mzdy a kvalitně zodpovídejte personální otázky díky našim aktuálním informacím

  Zadejte váš e-mail a naše novinky z prostředí personalistiky a mezd i aktuální dění ze světa Money vám budeme posílat přímo na e-mail. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak na výpočet a evidenci mzdy v účetním programu Money S3

  Evidenci všech údajů o zaměstnancích a pravidelný výpočet mzdy usnadňuje mzdový program. Mzdová účetní v něm nastaví složky mzdy pro každého zaměstnance a poté jen zadá počty odpracovaných hodin, dovolené či neschopenky a během chvíle má hotovo. Program navíc počítá s aktuálními hodnotami dle zákona, takže si účetní nemusí hlídat například výši odvodů na pojišťovnu.

  Pro menší a střední firmy nebo pro účetní kanceláře, které se starají o mzdovou agendu více klientům, je ideální modul Mzdy a personalistika, který je součástí účetního programu Money S3.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách