Mzdy a personalistika / Mzdová evidence/Co jsou srážky ze mzdy a jak se účtují
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Co jsou srážky ze mzdy a jak se účtují

Co jsou srážky ze mzdy a jak se účtují
Seyfor, a. s.
21. 04. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se5
Co jsou srážky ze mzdy a jak se účtují

Obsah

  Se srážkami se jako mzdoví účetní setkáte při každém výpočtu mzdy zaměstnance. Zatímco někomu z výplaty srážíte jen daň a platby na sociální a zdravotní pojištění, jiní zaměstnanci takto splácí své dluhy na výživném nebo exekuci. Přečtěte si, jaké srážky mohou být, jaká práva a povinnosti zaměstnavatele se s nimi pojí a jak je správně spočítat a zaúčtovat.

  Jako srážky ze mzdy označujeme dobrovolné či nedobrovolné odvody části mzdy, které se obvykle vyplácí třetí straně. Existují tři základní typy srážek:

  • na základě zákoníku práce nebo zvláštního zákona,
  • na základě dohody,
  • k úhradě členských příspěvků v odborových organizacích.

  Zákonné srážky ze mzdy

  Jsou to jediné srážky, které může zaměstnavatel provádět i bez souhlasu zaměstnance. Patří sem:

  • daň z příjmů fyzických osob,
  • pojistné na sociální a zdravotní pojištění,
  • příspěvek na politiku zaměstnanosti,
  • také pohledávky zaměstnavatele, např. za zálohu na mzdu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit, protože na ni neměl nárok a jiné.

  Tyto srážky se odečítají už z hrubé mzdy. Tím se z ní stává mzda čistá a další srážky už se počítají z ní.

  >> TIP: Čtěte, jak zaměstnancům spočítáte hrubou a čistou mzdu.

  Srážky ze mzdy na základě dohody

  Jak označení napovídá, o těchto srážkách se musí zaměstnavatel se zaměstnancem písemně dohodnout. Obvykle slouží ke splacení dluhu, a to zaměstnavateli, nebo třetí osobě.

  Například to jsou:

  Srážky ze mzdy k úhradě členských příspěvků

  Pokud je zaměstnanec členem odborové organizace, může souhlasit se strháváním členského příspěvku ze mzdy. Provádět se smí pouze, když to stanoví kolektivní smlouva nebo písemná dohoda zaměstnavatele s organizací – a vždy se souhlasem zaměstnance.

  Tyto srážky ze mzdy se odečítají z čisté mzdy. Po jejich odečtení vzniká částka k vyplacení zaměstnanci.

  Účtování srážky ze mzdy

  Provádění srážek má na starosti mzdová účtárna zaměstnavatele, které musí zaměstnanec sdělit všechny potřebné informace – třeba to, že mu srážky ze mzdy nařídil soud (např. v případě exekuce či splácení výživného).

  Výpočet a účtování srážek ze mzdy vám usnadní účetní program Money S3. Pro každého zaměstnance nastavíte srážky, které se mají ze mzdy odečítat a každý měsíc je software vypočítá za vás. Vyzkoušejte si program zdarma.

  Důležité je, že srážky lze uplatňovat nejen ze mzdy, ale z jakéhokoliv příjmu – tedy i z odstupného, důchodu, rodičovského příspěvku či podpory v nezaměstnanosti.

  Zaměstnanci ale vždy musí zůstat minimálně tzv. nezabavitelná částka. Stanovuje ji nařízení vlády a pro rok 2023 je to 13 638 Kč. Částka se navyšuje za každou vyživovanou osobu dlužníka (manžela/ku či děti).

  Při výpočtu se rozlišují přednostní a nepřednostní srážky ze mzdy.

  Výpočet srážek ze mzdy

  Při výpočtu srážek ze mzdy postupuje mzdová účetní následovně:

  1. Z hrubé mzdy odečte zákonné srážky ze mzdy, čímž vznikne čistá mzda.
  2. Z čisté mzdy odečte nezabavitelnou částka, kterou musí zaměstnanec dostat.
  3. Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 30 685,50 Kč (jeden a půl násobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení), je částka nad tuto hodnotu plně zabavitelná.
  4. Zbývající čistou mzdu (tedy její část do 30 685,50 Kč) zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí na třetiny.
  5. První a druhá třetina i plně zabavitelná částka se použijí na srážky, třetí třetina zůstává zaměstnanci.

  Při odečítání srážek se rozlišují přednostní a nepřednostní srážky. Ty přednostní definuje zákon a jde například o srážky za výživné, náhradu škody ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem. Ostatní jsou nepřednostní. Platí pro ně odlišná pravidla při výpočtu:

  • přednostní srážky se odečítají z první i druhé třetiny čisté mzdy i z plně zabavitelné částky,
  • nepřednostní srážky se odečítají pouze z první třetiny mzdy a plně zabavitelné částky (pokud tedy nemá zaměstnanec přednostní srážky, zůstává mu i druhá třetina mzdy).

  Připravujte správně mzdy a kvalitně zodpovídejte personální otázky díky našim aktuálním informacím

  Zadejte váš e-mail a naše novinky z prostředí personalistiky a mezd i aktuální dění ze světa Money vám budeme posílat přímo na e-mail. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Srážky ze mzdy v Money S3

  Pokud používáte mzdový software, výrazně vám při počítání srážek ze mzdy usnadní práci. Zaměstnáváte-li například člověka, který je v exekuci nebo splácí výživné na děti, program sám vypočítá hodnotu a zohlední při tom nezabavitelnou částku.

  V účetním programu Money S3 k tomu slouží modul Mzdy a personalistika PLUS, který umožňuje výpočet exekucí a hromadné zadávání srážek ze mzdy.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách