Majetkové cenné papíry

Nejnovější články

Dlouhodobý finanční majetek – jak ho vymezit a účtovat?

Dlouhodobý finanční majetek – jak ho vymezit a účtovat?

Výskyt dlouhodobého finančního majetku v účetnictví podnikatelských subjektů bývá zpravidla individuální. Pokud se však s touto položkou aktiv setkáme, musíme o nich v duchu respektování a splnění základních zásad účetnictví a výkaznictví účtovat...
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny