Výkaz o peněžních tocích

Nejnovější články

Sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu

Sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu

V předchozích článcích jsme se zabývali rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přílohou, které jsou povinnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek. Dnes zaměříme svou pozornost na přehledy, které povinně...
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny