Od tvůrců úspěšného účetního programu

Výkaz o změnách vlastního kapitálu

Sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu

Sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu

Kdo je povinen sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu? Tyto přehledy povinně sestavují všechny obchodních společnosti až na dvě výjimky, …

Banner na svobodnaucetni.cz