Skrýt menu
Skrýt formulář

Covid-19: co se mění v placení daní

Solitea, a.s. | 15. 12. 2020

Kvůli pandemii koronaviru ministerstvo financí posunulo termíny a promíjí pokuty. Čtete, jaké změny se týkají třeba daně z příjmu nebo silniční daně. Pokud máte velký výpadek příjmů, můžete požádat o posečkání s platbou daní nebo o snížení záloh.

Obsah

  Informace jsou aktuální k 15. prosinci ve 13:00.

  Daňové přiznání

  Poslední termín pro podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně byl 18. srpna 2020. O odložení nebylo nutné žádat.

  Jestliže jste přiznání nepodali a daň nezaplatili ani do daného termínu, úředníci vám vyměřili penále a úrok z prodlení za nedoplatek daně za celé období od dubna.

  Ti, kteří nezaplatili daň z příjmu do 18. srpna sáhnou do kapsy kvůli pokutám i pro tisícovky korun.

  Ti, kteří nezaplatili daň z příjmu do 18. srpna sáhnou do kapsy kvůli pokutám i pro tisícovky korun.

  Snížení sazby daně z příjmu na 15 %

  Senát potvrdil 10. prosince Daňový balíček pro rok 2021, se kterým se zruší superhrubá mzda a sníží sazba daně z příjmu z původních 20,1 % na 15 %. Tato sazba daně se uplatní do 4násobku průměrné mzdy. Zdaňovat by se tak od nového roku mohlo z částky, která nezahrnuje odvody zaměstnavatele (zdravotní a sociální pojištění).

  Lidí se základem daně nad 4násobek průměrné mzdy (přes 141 tisíc korun) by se tato změna ale dotknout neměla, budou totiž podle návrhu danit 23% sazbou. Tento záměr musí ještě znovu projít Poslaneckou sněmovnou a musí ho podepsat prezident.

  O dalším průběhu vás budeme informovat.

  Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka

  Dále Senát pozměnil navrhované úpravy základní daňové slevy na poplatníka. Ta aktuálně činí 24 840 Kč. Z původního návrhu (34 125 Kč) Senát sumu snížil pro rok 2021 na 27 840 Kč a pro rok 2022 na 30 840 Kč. Jakmile změna projde i Poslaneckou sněmovnou a podepíše ji prezident, informace zde aktualizujeme.

  Oznámení o osvobozených příjmech

  Generální pardon se rozšířil o Liberační balíček III, díky kterému se lhůta pro oznámení o osvobozených příjmech posunula do 18. srpna. Do tohoto termínu se promíjely i sankce, které by vznikly s pozdějším podáním.

  Prominutí červnové zálohy na daň

  Ministryně financí rozhodla o prominutí červnové zálohy na daň. Pro kvartální plátce to byla druhá letošní záloha, pro pololetní plátce první. Podnikatelé tedy neplatili červnovou zálohu. Daně doplatí dle daňového přiznání v roce 2021. Pokud v něm podnikatelé budou vykazovat za rok 2020 ztrátu, je pravděpodobné, že se jim tato záloha do ní započítá a nebudou ji muset nakonec doplácet.

  Zrušení limitu u daňového bonusu

  Daňový balíček se má dotknout i limitu pro daňové zvýhodnění na dítě. Maximální daňový limit nyní činí 60 300 Kč. Senátem prošel návrh, který limit zruší a rodinám s více dětmi se tak daňový bonus vyplatí bez omezení.

  Zavedení paušální daně pro OSVČ

  OSVČ mají od 1. ledna 2021 možnost platit daň z příjmů i zdravotní a sociální pojištění paušálem. Tzv. paušální daň bude dobrovolná a podle ministryně financí živnostníkům ušetří peníze a ulehčí administrativu – jedním formulářem a platbou OSVČ splní všechny 3 povinnosti.

  K paušální dani se mohou hlásit podnikatelé, kteří mají roční příjem do 1 milionu korun a nejsou ani plátci DPH.

  Částka pro rok 2021 bude 5 469 Kč a živnostníci v ní zaplatí:

  • zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,
  • sociální pojištění navýšené o 15 % na 2 976 Kč
  • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která má kompenzovat vyšší odvod na sociálním pojištění.

  Paušální daň sníží administrativu. S trvalým příkazem si živnostníci dopředu splní všechny povinnosti, a dokonce jim odpadá povinnost podávat daňové přiznání nebo přehledy pojistného.

  Nevýhodou paušální daně je, že si podnikatelé neuplatní už jakékoliv daňové slevy a úlevy. Pokud tedy například využívají slevu na manželku, školkovné či držitele průkazu ZTP, měli by si si spočítat, zda se jim paušální odvod vůbec vyplatí.

  Odvod paušálem se vyplatí spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy pod 1 milion korun, kteří využívají 40% výdajový paušál. Naopak drobný zemědělec s dvěma dětmi, ročními příjmy 400 tisíc korun a s 80% výdajovým paušálem by ročně přeplatil i 44 736 Kč.

  Pokud se podnikatelé pro paušální daň v roce 2021 rozhodnou, přihlásí se formulářem Ministerstva financí – tzv. Oznámením o vstupu do paušálního režimu pomocí datové schránky do 10. ledna 2021.

  Zákon již podepsal prezident a je tedy platný.

  Zajistěte si vždy aktuální podnikatelské a legislativní informace

  Zadejte váš e-mail a my vám budeme pravidelně zasílat řadu tipů z podnikatelského a legislativního prostředí. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Kontrolní hlášení k DPH

  Termíny pro podání kontrolního hlášení k DPH zůstaly nezměněné. Finanční správa ale počítá s tím, že podnikatelé hlášení podají opožděně. Úřad automaticky promíjí pokuty ve výši 1 000 Kč, které vzniknou v období nouzového stavu. Tuto pokutu neudělí, pokud podnikatel nedodá hlášení včas, ale zároveň ho sám podá bez výzvy správce daně.

  Pokud jste dostali jinou pokutu, můžete požádat o její prominutí. Musíte však prokázat, že zdržení souviselo s Covid-19, např. nemoc nebo karanténa účetní. Pokud se s podáním zpozdíte výrazně, můžete ze stejného důvodu zažádat o individuální prominutí úroků z prodlení a penále.

  Další detaily o prominutí jiných pokut najdete v článku Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem.

  Odpovědi a otázky k problematice koronaviru a DPH na webu finanční správy

  Snížení DPH u služeb a zboží

  Od 1. května platí 10% daň z přidané hodnoty u řady služeb a zboží. Ministerstvo financí změnu prezentuje jako pomoc podnikatelům zasaženým omezeními vlády.

  10% DPH nyní platí pro:

  • firmy které umývají okna a uklízejí v domácnostech,
  • opravny obuvi, kožených výrobků, oděvů a textilu,
  • kadeřnictví a holičství,
  • domácí pečovatele dětí, nemocných, starých i zdravotně postižených,
  • opravny jízdních kol,
  • prodej elektronických knih a audioknih,
  • provozovatele restaurací, bister a hospod, kde se 10 % zdaní i točené pivo, které se konzumuje v provozovně,
  • knihovny a prodejce map a omalovánek,
  • firmy, které upravují a dále rozváží vodu sítěmi,
  • firmy, které odvádějí a dále čistí odpadní vodu
  • a na pitnou vodu z vodovodu včetně teplé.

  Od 1. července platí tzv. „Protikrizový daňový balíček“. Díky němu se snížilo DPH na 10 % u ubytování, vstupného na kulturní a sportovní akce, vstupného na sportoviště, jako jsou fitness centra bazény, sauny apod.

  DPH na bezúplatné dodání ochranných pomůcek

  Vláda opět promíjí DPH za bezúplatné dodání ochranných prostředků na území České republiky, které souvisí se zmírněním dopadů nákazy a to v období od 5. října do 12. prosince 2020. Prominutí platí pro:

  • roušky,
  • respirátory,
  • ochranné štíty,
  • dezinfekční prostředky,
  • suroviny na výrobu dezinfekčních prostředků,
  • a další ochranné pomůcky.

  Snížení daňového základu o výdaje k boji s koronavirem

  Vláda prodloužila období, za které si OSVČ a firmy zapojené do boje proti koronaviru mohou snížit daňový základ u daně z příjmů o výdaje, které vložily do pomoci potřebným (nemocnice, domovy důchodců, dětské domovy, azylové domy apod.). Jedinou podmínkou je, že takto pomáhají bezúplatně v období od 1. března do 31. prosince 2020. Tyto výdaje si poplatníci odečtou ze základu daně, jako by byly určené na podnikání.

  Výdaje si podnikatelé odečtou, pokud například zdarma:

  • šijí a dodávají roušky či jiné ochranné pomůcky,
  • vyrábějí a distribuují ochranné štíty a jejich komponenty
  • nebo darují potraviny, drogistické zboží apod.

  Konkrétní příklady, které odečtete z daňového základu, najdete i na portále www.pomocnemocnicim.cz.

  Zpětné působení daňové ztráty

  Fyzické i právnické osoby si díky institutu Loss carryback mohly uplatnit daňovou ztrátu, za první půlku roku 2020 v základech daně za rok 2019 a 2018. Hlavním předpokladem bylo to, aby opět generovaly zisk.

  Uplatnění daňové ztráty se nevztahovalo na zahraniční mateřské společnosti, které by ji chtěly uplatnit prostřednictvím české dceřiné společnosti.

  Loss carryback navíc nebyl podmíněn udržením zaměstnanosti, zachováním mezd a platil pro malé i velké firmy.

  Aby si podnikatelé ztrátu uplatnili, museli podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 do 18. srpna 2020, nebo uplatní ztrátu za období 2018, což bude možné až v daňovém přiznání za rok 2020.

  Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušená

  Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitostí, která činí 4 % z nákupní ceny a platí ji kupující, už platí.

  Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

  • platí zpětně a ti, kteří měli podat přiznání k 31. březnu (s odkladem kvůli pandemii do 31. prosince) už daň platit nebudou,
  • určuje, že lidem, kteří nákup nemovitosti dokončili jejím vkladem na katastr nejpozději v prosinci 2019 a daň již zaplatili, úřady peníze vrátí,
  • nově upravuje maximální částku, kterou si lidé odečtou od základu daně z původních 300 na 150 tisíc korun (u hypoték uzavřených od 1. ledna 2022)
  • a majitelům, kteří nemovitost chtějí prodat a zároveň neplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti, se prodlužuje tzv. „časový test“ z 5 na 10 let (u nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021, které neslouží k vlastnímu bydlení).

  Lidé, kteří daň z nabytí nemovité věci zaplatili v předstihu, si o vrácení přeplatku požádají. Platbě daně se vyhnete, pokud jste podali návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí po 1. prosinci 2019.

  Silniční daň

  Ministerstvo financí plošně posunulo úhrady záloh na silniční daň, které byly splatné v dubnu a červenci. Zálohy jste měli uhradit nejpozději do 15. října 2020 a prominuly se u nich automaticky veškeré úroky z prodlení a z posečkání.

  Zálohy na silniční daň splatné 15. října a 15. prosince vláda podle nového Velkého liberačního balíčku promíjí podnikatelům, kterých se dotkly její opatření proti koronaviru. Dále jim do konce roku odkládá platbu silniční daně. U silniční daně můžete požádat i o prominutí.

  Seznam odvětví, kterých se prominutí týká, najdete na portále Ministerstva financí. Pokud stojíte o prominutí záloh na silní daň i o posunutí platby daně, dejte to vědět Finanční správě v oznámení, které stačí zaslat e-mailem.

  Podle Protikrizového daňového balíčku se snížila silniční daň u aut nad 3,5 tun až o čtvrtinu. Tato daň se určuje mimo jiné i počtem náprav a hmotností vozidla. Opatření se projevuje i snížením záloh, které se mají za tuto daň letos zaplatit. Snížení daně platí zpětně od začátku letošního roku.

  Otázky a odpovědi ohledně silniční daně a koronaviru na webu finanční správy.

  Nové podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

  S daňovými změnami se ruší i osvobození úrokových příjmů z dluhopisů u nerezidentů. Zahraniční investoři tak budou danit příjmy z dluhopisů, které české firmy vydaly v cizině. Vláda si od zrušení slibuje narovnání podmínek pro domácí i zahraniční investory.

  Osvobození u příjmů ze státních dluhopisů se naopak rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobození zahraniční investoři, kterým vydala Česká republika dluhopis v zahraničí. Od roku 2021 pak nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které domácím investorům:

  • nabízí a prodává Česká republika,
  • prodává členská země EU či člen Evropského hospodářského prostoru,
  • nebo je už český investor nakoupil.

  Novela o spotřebních daních

  Od 6. května 2020 platí zákon, který umožňuje v odůvodnělých případech zažádat o navrácení spotřební daně. Poslanci se shodli, že v případech souvisejících s koronavirem mohla Finanční správa povolit výjimku pivovarům, které například dodaly své pivo do vlastních hospod, kde jej ale nemohly kvůli vládním opatřením prodat v obvyklém množství. V takové situaci pivo putovalo k likvidaci a stát spotřební daň navrátí.

  Zákonem se o jeden měsíc posunul doprodej a skladování cigaret se starým kolkem. Prodejci je mohli doprodat až do 30. června 2020 se starou spotřební daní.

  S říjnovým nouzovým stavem a novými opatřeními o žádných úlevách u spotřební daně vláda nemluvila, situaci ale pro vás monitorujeme.

  Posečkání s platbou záloh na dani a srážkové daně

  Ministerstvo financí s Liberačním balíčkem III posečkalo plátcům s platbou:

  • záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob.

  Posečkání se týkalo plateb, které mají běžně nastavený nejzazší termín úhrady na 31. srpna 2020. O posečkání stačilo požádat místní finanční úřad, speciální formulář ale neexistoval.

  Pokud jste nezvládli zaplatit zálohu nebo daň naráz, připojili jste do žádosti návrh na splátkový kalendář. Maximální lhůta, kdy úřady platby odkládaly byla do 30. září 2020, nové žádosti už tedy neposílejte.

  Další případy, které spadaly do posečkání srážkové daně najdete v § 36 zákona o daních z příjmů.

  Další podrobnosti najdete v metodice Finanční správy.

  Posečkání s platbou daní

  Vláda s Velkým liberačním balíčkem automaticky odkládá platbu DPH podnikatelům, jejichž činnost svými opatřeními omezila nebo úplně odstavila. Týká se to nejvíce restaurací a barů, fitness center, pořadatelů koncertů nebo muzeí a galerií. Kompletní seznam těch, kterým odsouvá platbu daně z přidané hodnoty do konce roku, najdete na portále Ministerstva financí.

  Pokud stojíte o posunutí platby daně, dejte to vědět Finanční správě v oznámení, které stačí zaslat e-mailem.

  Pokud jste se dostali do tíživé sociální a ekonomické situace (včetně případů souvisejících s koronavirem), můžete požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (jakékoliv, i DPH) nebo o její rozložení na splátky.

  Běžně za tuto žádost platíte správní poplatek 400 Kč. Ten nyní finanční správa odpouští u všech žádostí podaných do 31. prosince 2020.

  Úřad může posečkání povolit v 5 různých situacích:

  1. Vážná újma

  Jestliže v důsledku neprodleného zaplacení daní hrozí poplatníkovi vážná újma. Pro podnikatele to znamená – kdyby jim v důsledku zaplacení daní hrozilo, že ztratí klíčové zakázky, zaměstnance nebo třeba dojde k omezení jejich provozuschopnosti.

  Aby podnikatelé tuto situaci doložili, předkládají:

  • smlouvy s obchodními partnery,
  • doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  2. Ohrožení výživy

  Pokud byste kvůli daním neměli peníze na zaplacení základních životních potřeb pro sebe a osoby, které jsou na vás odkázané. Z důvodu ohrožení výživy žádají pouze podnikající fyzické osoby, ne právnické osoby.

  OSVČ dokládají:

  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  3. Hrozba zániku podnikání

  Žádost o posečkání podejte i v případě, že by zaplacení daně způsobilo ukončení vašeho podnikání.

  Na úřad posíláte komplexní ekonomickou analýzu svého podnikání. Přesné dokumenty stanovené nejsou, protože situace každého podnikatele je odlišná.

  4. Nemožnost vybrat daň najednou

  Pokud nemáte dostatek peněz na účtu, abyste mohli daň zaplatit najednou a nemůžete ani prodat majetek nebo si vzít úvěr.

  Dokládáte např.:

  • neúspěšnou žádost o úvěr,
  • doklad o tom, že jste se pokusili prodat majetek,
  • stav pokladny,
  • peněžní deník,
  • aktuální rozvahu,
  • výkaz zisku a ztráty apod.

  5. Očekávání zániku povinnosti platit daň

  Jedná se o zejména o situace, kdy podáváte správní žalobu nebo odvolání a zároveň žádáte o prominutí daně.

  Další detaily:

  Prominutí správních poplatků

  Pokud na některém ze správních orgánů z resortu financí (Celní správu, Finanční úřad apod.) podáte žádost do 31. prosince 2020, nezaplatíte za ni správní poplatek.

  Bez poplatku požádáte o:

  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti.

  Snížení záloh či výjimka z jejich placení

  Pokud platíte čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmu, můžete podat žádost o jejich snížení nebo o výjimku. Jestliže máte datovou schránku, žádost podejte elektronicky.

  V rámci Velkého liberačního balíčku vláda podnikatelům, které bezprostředně omezila svými opatřeními, automaticky promíjí zálohu na daň z příjmu a odkládá platbu daně do konce roku. Pokud splníte požadavky Ministerstva financí a zašlete prosté oznámení na Finanční správu, zálohám se vyhnete a platbu daně oddálíte.

  Nejzásadnější podmínkou je zákaz nebo omezení podnikání ve vašem oboru. Konkrétní rizikové obory najdete ve vyjádření Ministerstva financí.

  K tomuto účelu neexistuje konkrétní formulář. Ve vlastním dokumentu vysvětlíte, proč očekáváte, že daňová povinnost za aktuální období bude výrazně nižší. Přiložte doklady jako výsledovku za dosud proběhlou část zdaňovacího období, výpis z daňové evidence a další.


  Přečtete si i další články o legislativních změnách v souvislosti s Covid-19.

  Jste klientem Money nebo iDokladu a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  Štítky článku

  COVID-19, Daň z příjmu

  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi