Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Daňový řád

Prekluzivní lhůta v daňovém řádu a v zákoně o daních z příjmů

27. 02. 2018 

V poslední době jsem se několikrát setkal s dotazy na téma, od kterého období můžou klienti skartovat své účetnictví či daňovou evidenci. S touto otázkou úzce souvisí problematika prekluzivní lhůty, které je věnován tento článek. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Drtivá většina daňových subjektů, ať již při zahájení podnikání nebo při dosažení jakéhokoliv jiného příjmu, […]

Štítky: Daň z příjmu, Daňová evidence, Daňový řád, Zákon o daních z příjmů

38

Informace Finanční správy ČR k elektronickým podáním

25. 02. 2015 

Od letošního roku platí nová a ne úplně jednoznačná právní úprava pro elektronická podání pro vybrané daňové subjekty.

Štítky: Daňový řád

0

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

21. 01. 2015 

Jak bylo avizováno v jednom z podzimních článků Infoservisu, novelizaci se nevyhnul ani procesní daňový předpis – daňový řád. Jednou z nejdiskutovanějších oblastí v současné době je problematika elektronické komunikace s finanční správou.

Štítky: Daňový řád

0

Neveselé čtení novely daňového řádu

17. 10. 2014 

V poslední době většina z nás se zájmem sledovala pozitivní zprávy o vývoji kauzy možnosti uplatnění slev u důchodců a tak trochu na okraji zájmu daňových subjektů zůstala novela daňového řádu, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku. Lze konstatovat, že se vůbec nejedná – z pozice daňových subjektů - o veselé čtení.

Štítky: Daňový řád

1

Infoservis: Sankce podle daňového řádu

11. 02. 2014 

V současném daňově hektickém období, kdy se na nás doslova valí jeden termín za druhým pro různá podání, si připomeňme sankce, které při porušení povinností daňovým subjektům ukládá daňový řád.

Štítky: Daňový řád

0

Změny v daňovém řádu

07. 02. 2013 

Jedním z daňových zákonů, které byly v poslední době taktéž novelizovány, je daňový řád. Ten byl novelizován zákonem souvisejícím se zřízením jednoho inkasního místa, a změny zahrnují více než 50 bodů. Drtivá většina z nich nabývá účinnosti 1. ledna 2015, některé změny však nabyly účinnosti již 1. ledna 2013. Právě tato ustanovení jsou zmíněna v tomto článku.

Štítky: Daňový řád

0

Sankce za opožděné tvrzení daně podle nového daňového řádu

31. 01. 2011 

Nový daňový řád (dále jen „DŘ“), který nabyl účinnosti 1.1. 2011 a nahradil nám letitý zákon o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), stanoví jiným způsobem sankci za pozdní podání daňového tvrzení.

Štítky: Daňový řád

1

Daňový řád – stručné seznámení

11. 10. 2010 

1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nejde o dílčí novelu, ale o nový procesní zákon, který upravuje pravidla správy daní.

Štítky: Daňový řád

1

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.