Články se štítkem DPH

Kniha jízd: srozumitelný návod i pro začátečníky

08. 04. 2019  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Podnikání, Účetnictví

Kdo musí knihu jízd vést a jaké údaje do ní patří? Připravili jsme vysvětlení pro všechny, kteří potřebují splnit požadavky finančního úřadu a inspekce práce.

Štítky: Daňová evidence, DPH, Kniha jízd

4

Ústavní soud zaujal stanovisko k vracení nesporné částky nadměrného odpočtu DPH

04. 03. 2019  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Účetnictví

Dlouhou dobu je mezi odbornou veřejností – minimálně mezi daňovými poradci – diskutována problematika vracení nadměrného odpočtu DPH v situaci, kdy správce daně má pochybnosti pouze o části nadměrného odpočtu, nikoliv o celém odpočtu.

Štítky: DPH

24

Identifikované osoby

20. 02. 2019  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Účetnictví

Podnikatelská veřejnost má celkem dobré povědomí o tom, za jakých podmínek se subjekt může stát plátcem DPH, jaká jsou zdaňovací období z pohledu DPH a jaké povinnosti jsou s plátcovstvím spojené. Totéž však nelze tvrdit o tzv. identifikované osobě. Ambicí tohoto článku je nastínit základní principy týkající se identifikované osoby.

Štítky: DPH, Zákon o dani z přidané hodnoty

20

Poskytování bonusů z pohledu DPH a účetnictví

11. 02. 2019  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Účetnictví

Poskytování bonusů patří v obchodních vztazích mezi běžné nástroje, kterými dodavatel zboží či poskytovatel služeb motivuje své zákazníky ke zvýšení odběru své produkce.

Štítky: Bonusy, DPH, Podvojné účetnictví, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o účetnictví

16

Poskytnutí reklamního daru v rámci podnikání z pohledu daně z příjmů a DPH

25. 01. 2019  Témata: Daně, Daně a účetnictví

V rámci svých podnikatelských aktivit často podnikatelé obdarovávají své obchodní partnery různými reklamními či jinými předměty. Daňovými souvislostmi poskytování reklamních darů se zabývá tento článek.

Štítky: Daň z příjmu, DPH, Reklamní dar, Zákon o daních z příjmů

55

Jaké změny firmám přinese rok 2019

04. 01. 2019  Témata: Money News, Novinky z Money

Podnikatelé v Česku se v roce 2019 připravují na další vlny EET a změny v dani z příjmu. Musí také počítat s plánovanými úpravami zákoníku práce a insolvenčního zákona. V dlouhodobém horizontu je pak klíčový nový stavební zákon.

Štítky: Aktuality, Daň z příjmu, DPH, Zákoník práce

29

Oprava základu daně a výše DPH

19. 10. 2018  Témata: Daně, Daně a účetnictví

Přestože se drtivá většina plátců daně z přidané hodnoty ve své praxi setkala s opravnými daňovými doklady (lidově dobropisy či vrubopisy), a to ať již v pozici poskytovatele či příjemce plnění, lze říci, že ne vždy je používání těchto dokladů bezvadné.

Štítky: DPH, Zákon o dani z přidané hodnoty

12

Dodání nemovité věci z pohledu DPH

01. 10. 2018  Témata: Daně, Daně a účetnictví

Přestože dodání nemovitých věcí není u běžných podnikatelských subjektů – pomineme-li realitní a developerské společnosti – častým jevem, nelze vyloučit, že se v takové transakci stanou aktivním účastníkem. A vzhledem k tomu, že převody nemovitých věcí nejsou levnou záležitostí, je dobré být, alespoň v obecné rovině, na tuto problematiku připraven. V dnešním článku bude naší „vyvolenou“ daní daň z přidané hodnoty.

Štítky: Daň z nemovistosti, DPH, Osvobozené plnění DPH, Sazba daně, Zdanitelné plnění

3

Uplatnění odpočtu DPH při zrušení registrace dodavatele

12. 09. 2018  Témata: Daně, Daně a účetnictví

Možná se již někteří plátci DPH setkali se situací, kdy jim bylo opakovaně poskytováno zdanitelné plnění obchodním partnerem, dlouhou dobu plátcem DPH, posléze se však zjistilo, že v průběhu doby došlo ke zrušení plátcovství dodavatele, aniž by však odběratel o této skutečnosti věděl. Tím vzniká otázka, jak je to s odpočty DPH u odběratele?

Štítky: DPH, Zdanitelné plnění

2

Zachycení okamžiku převodu nemovité věci v účetnictví a v daních

20. 04. 2018  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Účetnictví

Převody nemovitých věcí nejsou u daňových subjektů, jejichž předmětem činnosti není realitní či developerská činnost, frekventovanou záležitostí a tak jim může činit určité problémy správné účetní a daňové posouzení těchto převodů.

Štítky: Daň z nemovistosti, Daň z příjmu, DPH

2