• Domů > Majetkové daně

Články se štítkem Majetkové daně

Dlouhodobý hmotný majetek

05. 02. 2018  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Účetnictví

Pojem dlouhodobý hmotný majetek je zcela nepochybně známým pojmem, který je součástí našeho právního řádu téměř tři desetiletí. V praxi se však můžeme setkat s používáním obdobně znějících pojmů – hmotný majetek popřípadě dlouhodobý majetek. Zda se jedná o totožné pojmy, zmíníme v tomto článku. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Pokud se budeme zabývat hmotným […]

Štítky: Majetkové daně

12

Prokazování původu majetku

10. 11. 2016  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Podnikání

Letošní 1. prosinec je dnem, kdy kromě toho, že startuje první vlna zavádění projektu nazvaného elektronická evidence tržeb do praxe, nabývá účinnosti také zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Štítky: Daň z příjmu, EET, Majetkové daně

0

Příjmy z nájmu nemovité věci

16. 06. 2015  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Podnikání, Účetnictví

Jednou z příjemných stránek vlastnictví nemovité věci může být příjem dosažený formou nájemného. Pojďme se podívat na danou problematiku optikou poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Štítky: Daň z příjmu, Majetkové daně

2

Pořizovací cena hmotného majetku

25. 05. 2015  Témata: Daně a účetnictví, Účetnictví

Pořizovací cena je zcela nepochybně nejčastějším typem vstupní ceny hmotného majetku. Přestože je drtivé většině poplatníků problematika určení pořizovací ceny známá, dovolím si upozornit na některé situace, které stanovení pořizovací ceny můžou zkomplikovat.

Štítky: Majetkové daně

3

Infoservis: Výpůjčka automobilu

12. 06. 2014  Témata: Daně, Daně a účetnictví

Podnikatelé mohou ke svému podnikání používat kromě vlastních motorových vozidel také vozidla cizí. Cizí vozidlo lze používat nejčastěji na základě nájemní smlouvy. Vedle nájemní smlouvy je však v praxi vcelku rozšířená ještě smlouva o výpůjčce.

Štítky: Majetkové daně

1

Infoservis: Kam se poděla daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí?

30. 04. 2014  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Podnikání, Účetnictví

Do konce roku 2013 jsme byli zvyklí, že problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsme našli na jednom místě – v zákoně č. 357/1992 Sb. Tento zákon však byl k 31. 12. 2013 zrušen a je tedy logické, že si musíme položit otázku, zda tyto daně zanikly či jejich úprava se […]

Štítky: Daň z nemovistosti, Majetkové daně

0

Daňová uznatelnost zůstatkové ceny HM

27. 05. 2013  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Účetnictví

Mnozí z nás se určitě setkali se situací, kdy museli řešit otázku, jakým způsobem se projeví vyřazení majetku z účetnictví do základu daně z příjmů. Právě daňovými aspekty zůstatkových cen u vyřazovaných majetků se zabývá tento článek.

Štítky: Majetkové daně

11

Osvobození od daně z příjmů při prodeji družstevního bytu

12. 01. 2012  Témata: Daně, Daně a účetnictví, Nezařazené, Zákony

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k počítání lhůty rozhodné pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z příjmů plynoucího z prodeje družstevního bytu. Komentovaný rozsudek považuji za velmi inspirativní pro daňové subjekty.

Štítky: Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Fyzická osoba podnikatel, Majetkové daně

2