• Domů » Nemovitý majetek

Nemovitý majetek

Dodání nemovité věci z pohledu DPH

01. 10. 2018 

Přestože dodání nemovitých věcí není u běžných podnikatelských subjektů – pomineme-li realitní a developerské společnosti – častým jevem, nelze vyloučit, že se v takové transakci stanou aktivním účastníkem. A vzhledem k tomu, že převody nemovitých věcí nejsou levnou záležitostí, je dobré být, alespoň v obecné rovině, na tuto problematiku připraven. V dnešním článku bude naší „vyvolenou“ daní daň z přidané hodnoty.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Nemovitý majetek

27

Zachycení okamžiku převodu nemovité věci v účetnictví a v daních

20. 04. 2018 

Převody nemovitých věcí nejsou u daňových subjektů, jejichž předmětem činnosti není realitní či developerská činnost, frekventovanou záležitostí a tak jim může činit určité problémy správné účetní a daňové posouzení těchto převodů.

Štítky: Daň z nemovitosti, Daň z příjmu, DPH (daň z přidané hodnoty), Nemovitý majetek

29

Dodání nemovitých věcí z pohledu DPH v roce 2016

13. 04. 2016 

Od 1. ledna 2016 nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., která novelizuje v zákoně o DPH (dále jen „ZDPH“) problematiku osvobození dodání a nájmu nemovitých věcí.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Nemovitý majetek

1

Příjmy z nájmu nemovité věci

16. 06. 2015 

Jednou z příjemných stránek vlastnictví nemovité věci může být příjem dosažený formou nájemného. Pojďme se podívat na danou problematiku optikou poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob, Nájem, Nemovitý majetek

15

Pořizovací cena hmotného majetku

25. 05. 2015 

Pořizovací cena je zcela nepochybně nejčastějším typem vstupní ceny hmotného majetku. Přestože je drtivé většině poplatníků problematika určení pořizovací ceny známá, dovolím si upozornit na některé situace, které stanovení pořizovací ceny můžou zkomplikovat.

Štítky: Daň z příjmu, Movitý majetek, Nemovitý majetek, Vstupní cena

14

Infoservis: Dodání vybraných nemovitých věcí z pohledu DPH

26. 02. 2014 

Jednou z věcí, které se od letošního roku v zákoně o dani z přidané hodnoty zásadně změnily, je zdanění respektive osvobození dodání vybraných nemovitých věcí. Celou záležitost umocňuje fakt, že finanční částky při převodech nemovitých věcí nejsou zanedbatelné.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Nemovitý majetek

0

Daňová uznatelnost zůstatkové ceny HM

27. 05. 2013 

Mnozí z nás se určitě setkali se situací, kdy museli řešit otázku, jakým způsobem se projeví vyřazení majetku z účetnictví do základu daně z příjmů. Právě daňovými aspekty zůstatkových cen u vyřazovaných majetků se zabývá tento článek.

Štítky: Daňové odpisy, Movitý majetek, Nemovitý majetek, Účetní odpisy

34

Součást stavby z pohledu daně z příjmů

28. 02. 2013 

Mnohé daňové subjekty budou v nejbližší době při uzavírání uplynulého zdaňovacího období řešit, zda investice do technologií vážící se ke stavbám budou samostatným hmotným majetkem, nebo se bude jednat o technické zhodnocení stavby. Většinou se jedná o výdaje v nezanedbatelné výši. Ve článku popíšeme veškeré aspekty tohoto problému.

Štítky: Daň z příjmu, Nemovitý majetek

3

Infoservis: Zálohy u stavebních prací z pohledu DPH

05. 11. 2012 

Od počátku letošního roku, kdy nabyla účinnosti nová právní úprava u stavebních a montážních prací na dani z přidané hodnoty, se daňové subjekty – plátci – potýkají s její aplikací v každodenní praxi. Zálohy jsou jednou z oblastí, kde nezřídka vznikají potíže a nejasnosti.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Nemovitý majetek

1

Infoservis: Informace GFŘ k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA

24. 09. 2012 

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci, ve které jsou řešeny některé otázky týkající se zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví v oblasti DPH.

Štítky: Daňové odpisy, Hmotný majetek, Nemovitý majetek

44
  • 1
  • 2

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

15. 04. 2021
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
20. 04. 2021
Splatnost paušální zálohy
20. 04. 2021
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Další termíny

Slovník pojmů

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi