Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Sazby DPH: kolik jich je a jak je správně určit

Solitea Česká republika, a.s. | 25. 07. 2019

Stanete-li se plátcem DPH, musíte si zjistit, do jaké sazby DPH vaše zboží nebo služby spadají. Správně zvolená sazba je totiž důležitá nejen pro výpočet daně, ale také pro naceňování vašich produktů. Poradíme vám, jak správnou sazbu DPH zjistíte.

Jaké jsou sazby DPH?

V současnosti jsou v České republice tři sazby DPH, přičemž do každé spadají různé druhy zboží a služeb:

 • základní sazba DPH – 21 %
 • první snížená sazba DPH – 15 %
 • druhá snížená sazba DPH – 10 %

Do základní sazby DPH spadají všechny druhy zboží a služeb, které nejsou vyjmenované v zákoně o dani z přidané hodnoty u snížených sazeb.

První snížená sazba DPH

Do první snížené sazby (15 %) patří následující zboží:

 • potraviny včetně nápojů a krmiva pro zvířata + přísady určené k jejich produkci,
 • živé dřeviny, rostliny a semena,
 • knihy, brožury, letáky, mapy a podobné tištěné zboží,
 • zdravotnické prostředky a pomůcky + zboží pro osobní používání nemocnými, například nástroje pro nevidomé,
 • dětské sedačky do automobilů,
 • palivové dřevo.

Pozor: První snížená sazba se netýká alkoholických nápojů a tabákových výrobků, ty spadají pod základní sazbu.

Dále do první snížené sazby spadají následující služby:

 • opravy zdravotnických prostředků a nástrojů,
 • úprava rozvodů vody a čištění odpadních vod,
 • sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu,
 • letecká hromadná doprava,
 • ubytovací služby,
 • vstupné na představení a kulturní akce,
 • sociální péče a domácí péče o děti nebo staré lidi,
 • pohřební služby,
 • lázeňské služby a sauny.

Do první snížené sazby spadá také dodávání tepla a chladu. Stravovací služby a podávání nápojů v rámci školství, zdravotnictví a sociální pomoci je od DPH osvobozeno.

Druhá snížená sazba DPH

Do druhé snížené sazby (10 %) se řadí tyto druhy zboží:

 • kojenecká výživa a potraviny pro malé děti,
 • radiofarmaka, očkovací látky, léky,
 • tištěné knihy, noviny a časopisy, u kterých reklamy nepřesahují nadpoloviční plochu,
 • mlýnské výrobky + mlýnské výrobky a směsi upravené pro lidi s bezlepkovou dietou,
 • slad, škroby pšeničný lepek a směs těchto výrobků.

Do druhé snížené sazby spadají také tyto služby:

 • pozemní pravidelná hromadná doprava cestujících a zavazadel,
 • vodní hromadná doprava cestujících a zavazadel.

Legislativa DPH se průběžně mění: jak na ni reagovat?

V průběhu let se může změnit nejen výše sazeb, ale také příslušnost zboží nebo služeb k jednotlivým sazbám. V těchto situacích mohou vzniknout nejistoty, jak dále postupovat. Obecně platí pravidlo, podle kterého musíte vždy použít sazbu daně platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Závazné posouzení

Může nastat situace, že zboží nebo službu, které nabízíte, je obtížné zařadit do některé z výše uvedených sazeb – například částečně splňuje některé aspekty lázeňských služeb, ale v širším kontextu je to diskutabilní. V takovém případě můžete využít institut závazného posouzení.

Generálnímu finančnímu ředitelství podáte žádost o závazné posouzení konkrétního zboží nebo služby. Za poplatek tak získáte jistotu, že jste svůj produkt přiřadili ke správné sazbě.

Zaokrouhluje se DPH?

To je na vás. Vypočtenou daň můžete ponechat bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíte na celé koruny – částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíte na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíte na celou korunu dolů.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.