Daně / Daň z přidané hodnoty/Druhá snížená sazba DPH a nový tiskopis daňového přiznání k DPH
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Druhá snížená sazba DPH a nový tiskopis daňového přiznání k DPH

Seyfor, a. s.
02. 12. 2014
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se3

V podstatě celý letošní rok jsme byli svědky politických diskuzí na téma snižování sazeb DPH. Návrhy padaly různé, mezi nejčastěji zmiňované patřily tyto – snížit obě stávající sazby nebo přidat sazbu třetí. Pojďme se společně podívat na finální „verzi“ této daňové změny.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V druhé polovině listopadu vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 262/2014 Sb., který nám s účinností od 1. 1. 2015 novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Zásadní změnou je zavedení třetí sazby DPH.

Od roku 2015 máme v ZDPH tyto sazby:

  • základní sazba – 21 %
  • první snížená sazba – 15 %
  • druhá snížená sazba – 10 %

Zboží, které podléhá druhé snížené sazbě, je uvedeno v příloze č. 3a ZDPH a jedná se o toto zboží:

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží
0402, 0404, 1901, 2106 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
4901, 4903, 4904 Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby bude od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis daňového přiznání – 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19.

K novému tiskopisu se můžeme na webu Finanční správy dočíst následující:

V tomto novém tiskopise DPH dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad jenom na formální stránku přiznání. Struktura přiznání zůstává zachována, obsah jednotlivých kolonek není měněn či rozšiřován. Zdanitelná plnění s výše zmiňovanou druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. Tento postup bude uveden ve formuláři pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty a to v obecné části.

Někdy daňové subjekty řeší problém, za jaké období mají použít nově vydaný tiskopis. U námi zmíněného daňového přiznání vzor č. 19 by někdo mohl zaváhat, zda nemá tento použít již za zdaňovací období prosinec 2014, resp. čtvrté čtvrtletí 2014, když jej bude podávat v lednu 2015, tedy v době, kdy již vzor č. 19 bude existovat. Odpověď najedeme opět na webu Finanční správy – nový tiskopis vzor č. 19 se použije poprvé za zdaňovací období leden 2015, resp. 1. čtvrtletí 2015.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních