Daně / Daň z přidané hodnoty/Obchodování se zahraničím. Jak je to s platbou DPH v EU a mimo EU?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Obchodování se zahraničím. Jak je to s platbou DPH v EU a mimo EU?

Obchodování se zahraničím. Jak je to s platbou DPH v EU a mimo EU?
Seyfor, a. s.
08. 03. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se25
Obchodování se zahraničím. Jak je to s platbou DPH v EU a mimo EU?

Obsah

  Pokud jste plátcem DPH a obchodujete se zahraničím, potřebujete znát několik základních principů, kterým platba DPH podléhá. Při obchodování v rámci Evropské unie využijete režimy reverse charge a One Stop Shop. Jiná pravidla platí, pokud obchodujete se zeměmi mimo Evropskou unii. Projděte si naše shrnutí a zorientujte se v tom, komu a kde DPH při zahraničních transakcích platit.

  Místo plnění určuje, kdo DPH odvede

  Při přeshraničním obchodu je důležité tzv. místo plnění. To určuje, ve kterém státě se musí daná služba k DPH přihlásit a odvést ji. Základním principem přitom je zdanění plnění v zemi spotřeby.

  Zákon o DPH určuje, že místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo. Pokud je však služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházejícím se v jiném místě, než je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

  Příklady:

  1. Český plátce DPH poskytne výživové poradenství slovenskému plátci DPH, místo plnění bude na Slovensku.
  2. Německý prodejce aut (a plátce DPH) prodá auto českému prodejci, který je rovněž plátcem. DPH odvede český podnikatel.

  Výjimkou je, pokud poskytujete službu vztahující se k nemovité věci, v takovém případě bude místem plnění země, kde se nemovitá věc nachází. Nikoliv tedy sídlo příjemce služby.

  Pokud jste neplátcem DPH, musíte se při některých zahraničních transakcích registrovat jako identifikovaná osoba. Zjistěte víc.

  Při obchodování v rámci EU využijte princip reverse charge

  Pokud patříte mezi plátce DPH a fakturujete jinému obchodníkovi nebo podnikateli v rámci EU, řídíte se tzv. reverse charge neboli přenesenou daňovou odpovědností.

  Jde o přenesení daňové povinnosti z dodavatele na toho, kdo nakupuje zboží nebo služby – tedy odběratele. Ten následně DPH připočte k ceně, kterou účtuje konečnému zákazníkovi.

  Platí tedy, že v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) dodavatelská firma DPH neinkasuje ani neodvádí. DPH odvede až podnikatel na konci řetězce, který zboží prodává spotřebitelům. Na fakturu uveďte, že daň v rámci přeneseného režimu platí zákazník a neuvádějte platbu DPH.

  Reverse charge se při obchodování v rámci zemí EU využívá proto, aby byla DPH odvedena do státního rozpočtu té země, kde dochází ke spotřebě. A také se díky ní firmy nemusí registrovat v jiné zemi k platbě DPH ani zjišťovat, jaká pravidla odvodů v dané zemi platí.

  Příklad: Český výrobce oděvů, plátce DPH, dodává zboží do německého e-shopu, který je také plátcem DPH. Český výrobce vystaví fakturu bez DPH. E-shop spočítá DPH dle německé sazby a připočte ji k ceně zboží, které prodá koncovému spotřebiteli.

  Přečtěte si víc o reverse charge.

  TIP: V Účetním programu Money S3 si účtování přenesené daňové povinnosti zdarma vyzkoušíte. Celý proces zvládnete jednoduše díky funkci Reverse Charge.

  Obchodování s neplátci DPH v rámci EU: pomůže One Stop Shop

  Pokud česká firma, plátce DPH, dodává zboží nebo služby neplátci z Evropské unie, postupuje stejně jako v tuzemsku. K ceně zboží připočítá DPH a tuto částku pak odvede státu.

  Při obchodování s neplátci DPH v EU si pohlídejte hranici 10 000 eur za příslušný i bezprostředně předcházející kalendářní rok. Po dosažení tohoto limitu musíte ve státě, kam zboží dodáváte, odvádět DPH.

  To můžete vyřešit dvojím způsobem:

  1. Registrujete se v daném státě jako plátce DPH a naplňujete povinnosti stanovené tamnější legislativou.
  2. Využijete režim jednoho správního místa – One Stop Shop. Ten umožňuje odvádět DPH do jiného členského státu nebo několika členských států prostřednictvím jednoho vybraného finančního úřadu v tuzemsku.

  Jak funguje One Stop Shop

  Zapojení do režimu One Stop Shop (dále OSS) je dobrovolné a jeho smyslem je zjednodušení odvodu DPH v členských státech EU. OSS mohou využít pouze plátci DPH, kteří za aktuální či předchozí kalendářní rok prodali zboží v hodnotě alespoň 10 000 eur. Při nižších prodejích se za místo plnění považuje Česká republika a na fakturách uvádíte českou DPH.

  OSS funguje tak, že plátce DPH, který prodává do zahraničí své zboží či služby, podá jedno souhrnné daňové přiznání prostřednictvím Daňového portálu. Česká finanční správa následně za podnikatele přepošle DPH do příslušných států.

  Typicky OSS využívají třeba e-shopy prodávající do několika členských zemí najednou – nemusí si hlídat limit pro registraci DPH v daných státech a vše vyřeší na jednom místě.

  Fakturujete do zahraničí? Pohlídejte si měnové kurzy, jazyk faktury a další nezbytnosti. Jak na to, se dočtete tady.

  Při nákupu zboží od dodavatele, který sídlí mimo Evropskou unii, za zboží přiznáte daň v daňovém přiznání, následně na něj můžete uplatnit nárok na odpočet.

  DPH a obchodování s „třetími zeměmi“

  Pro účely DPH řadíme k tzv. třetím zemím státy, které nejsou členy Evropské unie. Pokud jste plátci DPH a obchodujete s třetími zeměmi, mohou nastat dvě situace:

  1. Vývoz: zboží prodáváte podnikateli ze třetí země. Fakturujete cenu bez DPH, máte nárok na odpočet a DPH vykážete v přiznání jako vývoz.

  Vývoz je tedy od daně osvobozen, jako plátce daně však musíte osvobození prokázat – potřebujete k tomu rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země s potvrzením o výstupu zboží mimo EU.

  2. Dovoz: Zboží nakupujete od podnikatele ze třetí země. Máte nárok na odpočet DPH z uskutečněného dovozu zboží. Místem plnění je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území EU, nebo členský stát, kde se na něj přestanou vztahovat celní opatření.

  Základ daně při dovozu zboží je dán součtem základu pro vyměření cla a dalších dávek a poplatků splatných z důvodů dovezení zboží a z vedlejších výdajů do prvního místa určení.

  Prozkoumejte problematiku dovozu a vývozu detailněji v našem článku.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad: Český plátce DPH přepravuje zboží z Číny prostřednictvím letecké dopravy do České republiky. Zboží je odesláno z letiště v Šanghaji a vstupuje na území České republiky na letišti Václava Havla, kde je puštěno do volného oběhu. Místem plnění je ČR a vyměření daně se bude řídit místní legislativou.

  Fakturaci do zahraničí vám usnadní modul Fakturace účetního programu Money S3, který za vás automaticky pohlídá všechny náležitosti faktury, vygeneruje vám doklad v režimu One Stop Shop i reverse charge. Navíc vše přeloží do angličtiny, francouzštiny i němčiny.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních