Účetnictví / Účetnictví/Jak na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu?
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Jak na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu?

Jak na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu?
Seyfor, a. s.
11. 12. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se5
Jak na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu?

Obsah

  Některé subjekty si mohou usnadnit administrativu a vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Týká se to zejména mikro a malých účetních jednotek, ale i spolků a dalších organizací.

  Co je účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

  Jde o jednodušší formu vedení účetnictví. Subjekty, které tuto formu využívají, například sestavují účtový rozvrh, v němž mohou vést pouze účtové skupiny, a také mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize.

  TIP: Jak vést účetní deník a hlavní knihu?

  Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu vs. daňová evidence – jaký je rozdíl

  Firmy, tj. právnické osoby, nemohou vést daňovou evidenci. Tuto možnost mají pouze OSVČ.

  Naopak účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést jak OSVČ, tak s. r. o. Musí ale splnit několik podmínek, kterým se věnujeme níže.

  Pokud jste OSVČ, je pro vás zpravidla snadnější vést daňovou evidenci. Tu můžete vést v jednoduchém účetním programu.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Kdo může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

  Tuto možnost mají například:

  • příspěvkové organizace (pokud o tom rozhodne zřizovatel),
  • malé účetní jednotky nebo účetní mikro jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
  • spolky,
  • odborové organizace,
  • organizace zaměstnavatelů,
  • církve a náboženské společnosti,
  • honební společenstva,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • nadační fondy,
  • ústavy,
  • společenství vlastníků jednotek, bytová družstva,
  • sociální družstva.

  Detailní pravidla najdete v paragrafu 9 zákona o účetnictví.

  Pokud podnikáte, asi přemýšlíte, jestli spadáte mezi mikro, nebo malé účetní jednotky. Poznáte to podle následujících kritérií.

  Mikro účetní jednotka Malá účetní jednotka
  Aktiva 9 milionů 100 milionů
  Roční úhrn čistého obratu 18 milionů 200 milionů
  Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10 50

  TIP: Nejste si jistí, do které účetní kategorie spadáte? V článku se dozvíte, kam se správně zařadit.

  Abyste se zařadili do jedné z těchto kategorií, které vymezuje paragraf 1b zákona o účetnictví, nesmíte k rozvahovému dni překročit alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot.

  Dál musíte posoudit, jestli se vás netýká povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Tuto povinnost mají například malé účetní jednotky, které dosáhly nebo přesáhly jednu z uvedených hranic, případně dosáhly dvou hranic.

  Příklad:

  Firma ABC má aktiva 95 milionů, roční úhrn obratu 170 milionů a průměrný počet zaměstnanců je 53. První dvě kritéria splňuje, proto se může zařadit do skupiny malých účetních jednotek.

  Jenže poslední kategorii, průměrný počet zaměstnanců, překračuje. Proto si musí nechat účetní uzávěrku zkontrolovat auditorem a nemůže vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

  Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést například společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.
  Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést například společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.

  Jak na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

  Pokud vedete účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:

  • sestavujete účtový rozvrh, v němž můžete uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější,
  • můžete spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
  • nepoužijete ustanovení § 25 odst. 3 (tj. pravidlo, že při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnujete jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy), s výjimkou odpisů,
  • nepoužijete ustanovení § 26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů,
  • nepoužijete ustanovení § 27 (týká se oceňování složek majetku a závazků),
  • sestavujete účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek (§ 4 odst. 8) prováděcím právním předpisem.

  Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu je tedy výrazně snazší než v plném rozsahu. Nemusíte například používat analytické a podrozvahové účty a majetek a závazky neoceňujete reálnou hodnotou. Vždy si ale pohlídejte dodržování zásad účetnictví.

  Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu můžete vést v účetním softwaru pro podnikatele. Výhodou je, že kromě účetní agendy v něm zvládnete i tvorbu faktur, zpracování mezd, vedení skladu nebo evidenci zakázek.

  TIP: Vyzkoušejte účetní program ke stažení zdarma. Z počátku ho používáte bezplatně, a pokud vám vyhovuje, časem můžete přejít na vyšší verzi.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví