• Domů » Daňový výdaj

Daňový výdaj

Amortizace. Odečtěte si z daní opotřebení vozidla

17. 06. 2019 

Auto ztrácí část své hodnoty už v okamžiku, kdy opustí výrobní linku. Proto máte nárok si z daní jako daňově uznatelný výdaj odepsat také amortizaci vozidla. Ta vyjadřuje průměrné opotřebení vozidla při běžném provozu.

Štítky: Daň z příjmu, Daňové odpisy, Daňový výdaj

25

Způsoby uplatnění výdajů k automobilu u OSVČ

27. 03. 2019 

Osoby samostatně výdělečně činné mohou jako daňově uznatelný výdaj uplatnit výdaje spojené s používáním automobilu v rámci jejich samostatné činnosti. Pro správné určení výdajů je nutné zkoumat, o jaký automobil se jedná.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob, Daňový výdaj, Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Samostatná činnost

71

Daňová uznatelnost úroků ze zápůjček

13. 01. 2017 

Zápůjčka je jedním ze zdrojů financování podnikatelské činnosti. Z účetního hlediska ji řadíme do pasiv, konkrétně mezi tak zvané cizí zdroje. Z pohledu soukromého práva se jedná o dluh. V dnešním článku se zaměříme na daňovou uznatelnost úroků ze zápůjčky.

Štítky: Daň z příjmu, Daňový výdaj

41

Infoservis: Změny v tvorbě zákonných opravných položek k pohledávkám

25. 04. 2014 

Dalším ze zákonů, které byly ovlivněny významnými legislativními změnami z konce minulého roku, je zákon o rezervách pro zjištění základu daně.

Štítky: Daň z příjmu, Daňový výdaj, Účetnictví

3

Infoservis: Opravné položky k pohledávkám snižující základ daně z příjmů

15. 10. 2012 

Účetní rok 2012 vstoupil do své poslední čtvrtiny a právě v tomto období mnohé daňové subjekty zahajují přípravné práce vztahující se k účetní závěrce. Jednou z významných oblastí účetní závěrky je inventarizace pohledávek, posouzení jejich dobytnosti, zvážení právních kroků k jejich vymožení a dále prověření možností tvorby opravných položek k pohledávkám.

Štítky: Daň z příjmu, Daňový výdaj, Účetnictví

0

Výdaje vztahující se k automobilům z hlediska daně z příjmů

01. 03. 2012 

U podnikatelů – fyzických osob – je při uplatňování daňově uznatelných výdajů vztahujících se k automobilům velmi důležité zkoumat, jaký má podnikatel právní vztah k automobilu a zda je tento v obchodním majetku či nikoliv.

Štítky: Daň z příjmu, Daňový výdaj

1

Paušální výdaj na dopravu silničním vozidlem – 2. část

02. 12. 2009 

První část příspěvku byla věnována problematice paušálního výdaje na dopravu ve vztahu k dani z příjmů. Druhá část se zabývá vztahem k DPH a upozorňuje na některé části této novely zákona o daních z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Daňový výdaj

0

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (1. část)

11. 11. 2009 

V poslední době je aktuální a diskutovaný paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem. Jeho použití však s sebou nese celou řadu omezení. Je opravdu tak výhodný?

Štítky: Daň z příjmu, Daňový výdaj

1

Změny v daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček

11. 05. 2009 

Od 1. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 87/2009 Sb., který mimo jiné vcelku významným způsobem změnil daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a půjček z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných přepisů (dále jen „ZDP").

Štítky: Daň z příjmu, Daňový výdaj, Nedaňový výdaj

1

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

15. 04. 2021
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
20. 04. 2021
Splatnost paušální zálohy
20. 04. 2021
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Další termíny

Slovník pojmů

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi