Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Jak vypadá nový tiskopis k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak vypadá nový tiskopis k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Jak vypadá nový tiskopis k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021
Monika Doleželová
15. 03. 2022
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se1
Jak vypadá nový tiskopis k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Obsah

  Od zveřejnění nových formulářů k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 jsou osoby, které mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky povinny tak učinit, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Kdo je povinen činit podání výhradně elektronicky a kdo nikoliv? Jaké jsou nejdůležitější změny v novém tiskopisu DPFO pro rok 2021? Na tyto otázky Vám odpovíme v tomto článku.

  Kde nalezneme nový tiskopis k DPFO za rok 2021?

  Elektronický formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od 15. 2. 2022 dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu a v Daňové informační schránce plus (DIS+).

  Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)

  Viz: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare

  Na stránkách finanční správy pro „nová“ Elektronická podání vybereme sekci Daň z příjmů fyzických osob a vyberme tiskopis platný od roku 2021 včetně. Následně se nám spustí průvodce pro vyplnění tiskopisu.

  Aplikace Daňová informační schránka plus

  Viz: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home/prihlaseni-do-dis

  Finanční správa doporučuje využít elektronické podání přes Online finanční úřad (www.mojedane.cz). Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. V případě, že poplatník nedisponuje těmito možnosti, požádá FÚ o vygenerování údajů Finanční správou ČR.

  Kdo je povinen podat daňové přiznání výhradně elektronicky?

  Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře. V tomto případě tak může učinit podání namísto 1. 4. 2022 až do 2. 5. 2022 (pondělí), nebo pokud daňové přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro podání až do 1. 7. 2022.

  Ostatní fyzické osoby mohou odevzdat daňové přiznání „papírově“, tzn. vytištěné a podané prostřednictvím podatelny příslušného finančního úřadu, nebo prostřednictvím pošty. V tomto případě pro ně platí lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 1. 4. 2022. Ale i tito poplatníci mají možnost učinit podání elektronicky (dobrovolně), například pomocí nového EPO či prostřednictvím aplikace Moje daně. Potom i pro ně bude platit prodloužená lhůta pro podání DPFO až do 2. května 2022.

  Tiskopis pro rok 2021 v PDF (25 5405 vzor č. 27) je ke stažení zde: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405_27.pdf?202202232213

  Budete letos poprvé podávat daňové přiznání přes portál MOJE daně?

  Jak jsme si výše uvedli, máme dvě možnosti jak podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pomocí aplikací Finanční správy elektronicky. Další možností je zaslat přiznání ve formátu XML přímo z Vašeho programu (pokud jste si jisti, že neobsahuje žádné nepropustné chyby či jiné závažné chyby). Tuto variantu si mohou dovolit ti, co mají opravdu skvělý a především plně aktualizovaný program, který také umí sám podchytit tzv. „protokol chyb“. V opačném případě doporučujeme využít výše zmíněné online formy, minimálně pro využití kontrolních mechanismů před samotným odesláním přiznání.

  V případě, že se přihlásíte do „Online finančního úřadu“, předvyplní se Vám automaticky při sestavení přiznání veškeré údaje o poplatníkovi a o příslušném finančním úřadu. Zde si také můžete ukládat rozpracovaná podání a po samotném odeslání přiznání zde zůstanou uloženy všechny potřebné doklady a ověření o odeslání. Online finanční úřad Vás následně bude upozorňovat, zda neevidujete na některém osobním účtu nedoplatek či naopak přeplatek, popřípadě můžete jeho prostřednictvím přímo nahlížet, jak správce na finančním úřadu eviduje Vaše daně.

  Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)?

  Do DIS+ je možné se přihlásit pomocí již výše zmíněných způsobů:

  Identita občana – postup přihlášení:

  1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
  2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ DO DIS vyberte záložku DIS+ a v části Identita občana klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
  3. Následně dojde k přesměrování na stránku Identitaobcana.cz, kde vyberte jednu z metod elektronické identifikace a postupujte dle zobrazených instrukcí.
  4. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka plus.

  Datová schránka – postup přihlášení:

  1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
  2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ DO DIS, vyberte záložku DIS+ a v části DATOVÁ SCHRÁNKA klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
  3. Dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek. V horním menu vyberte jednu z metod autentizace a zadejte odpovídající údaje pro přihlášení.
  4. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy. Na stránce SOUHLAS S PŘEDÁNÍM INFORMACÍ klikněte na tlačítko ANO. V případě nesouhlasu nebude možné provést ověření a nedojde k přihlášení do aplikace.
  5. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka plus.

  Přístupové údaje přidělené Finanční správnou ČR – postup přihlášení:

  1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
  2. 2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ DO DIS vyberte záložku DIS+ a v části Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
  3. Dojde k zobrazení stránky PŘIHLÁŠENÍ, zde zadejte NÁZEV UŽIVATELE a HESLO, poté klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
  4. Poté je zobrazena stránka DVOUFAKTOROVÉ OVĚŘENÍ, do pole OVĚŘOVACÍ KÓD vyplňte ověřovací kód, který Vám byl zaslán na telefonní číslo mobilního telefonu registrované na účtu uživatele DIS+. Klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
  5. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka.

  Ukončení provozu starých DIS a přechodné období

  V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že „staré“ daňové informační schránky přestanou dne 28. 2. 2022 fungovat. Finanční správa však dne 22. 2. 2022 na svých stránkách zveřejnila informaci, že služba Nahlížení na vybrané údaje, bude dostupná pro vybrané uživatele ještě po přechodnou dobu.

  Služba Nahlížení na vybrané údaje bude určena uživatelům, kteří by s jejím ukončením k 28. 2. 2022 ztratí možnost využívat obdobný zdroj informací bez vynaložení určitého úsilí, které nemusí být za současné pandemické situace zcela úměrné. Do služby ale nebude umožněn přístup novým uživatelům a ani zástupcům daňových subjektů, kteří nahlíželi do původní DIS pouze na základě speciálního zmocnění.

  Dle vyjádření Finanční správy ze dne 22. 2. 2022: „službu Nahlížení na vybrané údaje není možné jakkoliv aktivovat či si žádat o přístup. Přístup bude uvedeným uživatelům umožněn na stránce www.mojedane.cz obdobným způsobem, jakým tito uživatelé nahlíželi do staré DIS. Služba bude dostupná v průběhu druhého týdne měsíce března 2022 nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců“.

  S účinností od 1. 1. 2023 je plánováno, že všechny podnikající fyzické osoby budou mít zřízenou datovou schránku ze zákona. Automatická aktivace datových schránek bude také u každé svéprávné fyzické osoby zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“ (například občanka s čipem). Od příštího roku se tím mnohonásobně zvýší počet poplatníků, kteří budou muset zasílat svá daňová přiznání výhradně elektronicky.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Víte, jaké jsou nejdůležitější změny ve formuláři DPFO pro rok 2021?

  V rámci nového tiskopisu došlo k některým významným změnám:

  • v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy nemají řádky 32 a 59 v DPFO věcnou náplň (nově neobsazeny)
  • ruší se všechny řádky pro výpočet dílčích základů daně § 6 – §10 po vynětí
  • dříve uplatňovaná sleva pro evidenci tržeb na řádku 69b již nemá nově věcnou náplň (nově neobsazeno)
  • mění se definice na řádku 86 jako „Úhrn záloh zaplacené poplatníkem, v paušálním režimu“
  • nová příloha č. 4 – „Výpočet daně ze samostatného základu daně podle §16a zákona“.

  Víte, jak požádat finanční úřad o vrácení přeplatku na dani z příjmů?

  Je-li součástí přiznání k dani z příjmů fyzických osob i žádost o vrácení přeplatku, doporučujeme zkontrolovat, že formulář přiznání je podepsaný nejen na poslední straně daňového přiznání, ale také v žádosti o vrácení přeplatku. Pokud podáváte DPFO papírově, je nutno jej tedy v případě vratky daně podepsat 2x (jeden podpis slouží k uznání pravdivosti tvrzených údajů v DPFO a druhým podpisem je pak třeba opatřit samotnou žádost o vrácení přeplatku na dani).

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.