• Domů > Daně a účetnictví

Daně a účetnictví

Tápete v českém daňovém systému? Poznejte svá práva a povinnosti. Snadno zjistěte, jakou platit daň z příjmu, kolik odvádět na sociálním a zdravotním pojištění nebo jak vyplnit daňové přiznání.

Infoservis: Počítání obratu pro účely DPH.

28. 06. 2012

V odborné ekonomické literatuře či v právních předpisech se můžeme na mnoha místech setkat s pojmem obrat. Pro správnou aplikaci právních předpisů je naprosto zásadní správně tomuto pojmu porozumět.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

6

Infoservis: Omezení plateb v hotovosti

26. 06. 2012

Od příštího roku je ministerstvem financí navrhována změna zákona o omezení plateb v hotovosti.

0

Infoservis: Daňové posouzení přeshraničního nájmu

01. 06. 2012

Nájem movitých věcí v situaci, kdy pronajímatelem je subjekt jednoho státu a nájemce je poplatníkem druhého státu, se vyznačuje určitými zvláštnostmi oproti standardnímu stavu, kdy pronajímatel i nájemce jsou ze stejného státu.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů

5

Infoservis: Daňové změny schválené vládou od roku 2013

28. 05. 2012

Na jednání vlády České republiky konaném 23. května došlo ke schválení balíčku úsporných opatření, které si kladou za cíl snížení deficitu veřejných rozpočtů. Článek vychází z webových stránek vlády ČR.

0

Pravidla při rozdělování zisku u s.r.o.

30. 04. 2012

Společník má kromě povinností spojených s jeho účastí na společnosti s ručením omezeným také svá práva. Jedním nepochybně příjemným právem je právo na podíl na zisku.

14

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů

26. 03. 2012

S blížícím se koncem března nebude na škodu připomenout si jednotlivé termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a okresní (městské) správy sociálního zabezpečení. Kromě termínů pro podání budou zmíněny taktéž termíny pro úhradu případných nedoplatků.

Štítky: Daň z příjmu, Sociální a zdravotní pojištění

0

Uplatnění slevy na dani na manželku bez vlastních příjmů

12. 03. 2012

Pokud je mezi manželi pouze jeden ekonomicky činný, zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) umožňuje za určitých okolností, snížit si daň z příjmů fyzických osob a to formou slevy na dani.

Štítky: Daň z příjmu, Sleva na dani, Sleva na manželku, Zákon o daních z příjmů

0

Výdaje vztahující se k automobilům z hlediska daně z příjmů

01. 03. 2012

U podnikatelů – fyzických osob – je při uplatňování daňově uznatelných výdajů vztahujících se k automobilům velmi důležité zkoumat, jaký má podnikatel právní vztah k automobilu a zda je tento v obchodním majetku či nikoliv.

Štítky: Daň z příjmu, Fyzická osoba podnikatel, Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

1

Snížení stravného při poskytnutí bezplatného jídla na pracovní cestě

03. 02. 2012

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci při pracovní cestě bezplatně jídlo mající charakter snídaně, oběda či večeře, nelze již zaměstnanci vyplatit plnou výši stravného. Zákoník práce od 1. 1. 2012 stanoví povinnost snížit stravné.

Štítky: Cestovní náhrady

0

Základní sazby zahraničního stravného v roce 2012

19. 01. 2012

Vyhláškou č. 379/2011 Sb. jsou stanoveny základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2012 takto:

Štítky: Cestovní náhrady

0

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

31. 01. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019
31. 01. 2020
Daňové přiznání a daň za rok 2019
31. 01. 2020
Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img