Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele
  • Domů > Nezařazené > Změna v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2010

Změna v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2010

Solitea Česká republika, a.s. | 02. 03. 2011

 

Nový daňový řád zavádí nový způsob počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Tato změna ovlivní také termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Daňový řád, který nabyl účinnosti 1. 1. 2011, nám mimo jiné zavádí také změnu v počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta nově běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Nový způsob v počítání lhůt nám tedy mění dlouhé roky zažité lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Doposud jsme byli zvyklí na datum 31.3. resp. na 30.6., pokud daňové přiznání zpracovával a podával daňový poradce. Tyto lhůty již neplatí! Podle daňového řádu je termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2010 o jeden den posunutý tj. na 1.4.2011, resp. na 1.7.2011, pokud přiznání zpracovává a podává daňový poradce. K posunu dochází samozřejmě nejenom u podání ale též u splatnosti daně.

Změna se zároveň dotkne vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou, které je nutné podat do 1. 5. 2011 (namísto 30. 4. 2011), a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, které je nutné podat do 1. 3. 2011 (nikoliv do 28. 2. 2011).

Je potřeba zmínit, že uvedená změna se netýká lhůt počítaných na dny, což je např. lhůta pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, či lhůt, které jsou pevně stanoveny zákonem.

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.