• Domů > Nezařazené > Změna v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2010

Změna v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2010

adminX | 02. 03. 2011

 

Nový daňový řád zavádí nový způsob počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Tato změna ovlivní také termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Daňový řád, který nabyl účinnosti 1. 1. 2011, nám mimo jiné zavádí také změnu v počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta nově běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Nový způsob v počítání lhůt nám tedy mění dlouhé roky zažité lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Doposud jsme byli zvyklí na datum 31.3. resp. na 30.6., pokud daňové přiznání zpracovával a podával daňový poradce. Tyto lhůty již neplatí! Podle daňového řádu je termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2010 o jeden den posunutý tj. na 1.4.2011, resp. na 1.7.2011, pokud přiznání zpracovává a podává daňový poradce. K posunu dochází samozřejmě nejenom u podání ale též u splatnosti daně.

Změna se zároveň dotkne vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou, které je nutné podat do 1. 5. 2011 (namísto 30. 4. 2011), a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, které je nutné podat do 1. 3. 2011 (nikoliv do 28. 2. 2011).

Je potřeba zmínit, že uvedená změna se netýká lhůt počítaných na dny, což je např. lhůta pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, či lhůt, které jsou pevně stanoveny zákonem.

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 02. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. 02. 2020
Splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 02. 2020
Daňové přiznání za leden 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img