Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 15.600

Solitea Česká republika, a.s. | 15. 06. 2015

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.401 (v distribuci od 17. 4. 2015) a verzí 15.600 (v distribuci od 15. 6. 2015)

Money

Možnosti a nastavení

 • FIO banka změnila certifikát, který je nezbytný pro správné fungování odesílání příkazů k úhradě prostřednictvím homebankingu "FIO - banka přímý kanál“. Nový certifikát je součástí verze 15.600.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace byla přemístěna tlačítka pro nastavení Účetnictví, Fakturace, Skladu, Objednávek a Ostatních nastavení ze spodní části karty do pásu karet.
 • Pro potřeby uživatelů, kteří jsou povinni vykazovat prostřednictvím výkazu Výpis z evidence režimu přenesení daňové povinnosti předmět plnění v kilogramech, ale pořízení komodit je například evidováno na kusy (nebo v případě kovových tyčí na metry), je potřeba provést následující kroky:
  • 1) V Nastavení agendy na záložce RPDP je nutno nastavit jednotlivým komoditám vlastní způsob plnění pole Rozsah plnění RPDP (v tomto případě Hmotnost položky). Na základě tohoto nastavení se z položek dokladů (Faktury vystavené a Faktury přijaté) pro potřeby výkazu přebírá hodnota z pole Hmotnost.
  • 2) Na položkách Interních dokladů je nové pole Rozsah plnění RPDP, jehož hodnota se do výkazu přebírá vždy automaticky.

Účetnictví

Výměna dat

 • Import faktur ve formátu Xml–money prostřednictvím e-mailu nově zjišťuje hospodářský rok pro import podle aktuálního systémového data.

Obchod

Doklady

 • Způsob generování faktur v modulu Periodické fakturace byl pozměněn v souvislosti s možností zakázat v Nastavení účetního roku možnost plnit variabilní, konstantní a specifický symbol jinými znaky než čísly. V případě, že je za Vzor periodického dokladu použit existující doklad, ve kterém jsou zmíněné symboly uloženy kombinovaně numericky i písmeny, pak se v nově generovaném dokladu tyto symboly plní pouze čísly původních symbolů, písmena jsou vynechána.
 • Do seznamů Faktur vystavených a přijatých, Skladových dokladů, Objednávkových dokladů, Servisů a Oprav byl doplněn nový sloupec Hmotnost celkem. V tomto sloupci se zobrazuje součet hmotností všech položek. Tato proměnná byla také doplněna do tisku zmíněných seznamů, není ovšem automaticky doplněna do výchozích formulářů, v případě potřeby je nutné ji ručně do formuláře vložit. V rámci podpory tisku této proměnné byl rozšířen i seznam proměnných pro podání balíků v seznamu Faktur vystavených.
 • Faktury vystavené se exportují pomocí volby Podání balíků do výstupních souborů ve stejném pořadí, v jakém byly na seznamu faktur označeny.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • V tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - u typu nepřítomnosti "Neplacené volno" vstupují kalendářní dny do vyloučených dob.

Ostatní

 • Při parametrickém spouštění program nekontroluje platnost přístupových údajů k datovým schránkám.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.