Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 17.011

Solitea Česká republika, a.s. | 30. 11. 2016

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.002 (v distribuci od 10. 11. 2016) a verzí 17.011 (v distribuci od 30. 11. 2016)

Money

Datová schránka

 • V seznamu odeslaných zpráv do Datové schránky se po odeslání dotazu na stav zprávy naplní i sloupce "dodáno" a "doručeno".

Účetnictví

DPH

 • Proměnná pro tisk telefonu kontaktní osoby v Přiznání k DPH byla rozšířena z 10 na 15 znaků.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Tisková sestava Stav závazků a pohledávek ke dni nově seskupuje doklady pro jednotlivé firmy podle obchodního názvu firmy a dle IČ (tj. firmy se stejným obchodním názvem a odlišným IČ budou mít samostatné seskupení dokladů).

Obchod

Doklady

 • Hromadné přečíslování dokladů se neprovede v případě, kdy přečíslovávaný doklad spadá do zdaňovacího období Přiznání k DPH nebo Kontrolního hlášení DPH uložených v Seznamu podání. Ostatní druhy podání v tomto seznamu přečíslování dokladů nebrání.
 • Konfigurace pro XML importy faktur byla upravena tak, aby bylo možné importovat doklady s duplicitními variabilními symboly.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Pro tiskovou sestavu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je nový formulář 89 621 12, III/2016.
 • Do tiskové sestavy Vyúčtování mezd mezi „Běžné náhrady dny“ a „Běžné náhrady“ vstupuje "proplacená dovolená".

Nástroje

Výměna dat

 • Komunikace s iDokladem byla rozšířena o možnost exportu zásob z agendy Money do účtu na iDokladu, stejně tak i možnost z iDokladu naimportovat nové zásoby pořízené v prostředí iDokladu. Díky umožnění importu skladových prodejek je zároveň nová komunikace připravena na podporu EET. Nově se také chová export úhrad z agendy Money do iDokladu. Uživatel má možnost volby, zda chce hradit jen faktury, které ještě nebyly v iDokladu hrazeny, nebo možnost promazat všechny úhrady včetně těch, které se v prostředí iDokladu pořídily a nahradit je úhradami z Money.
 • V případě, že se na agendě Klienta vyskytovala faktura tvořená dodacím listem, nebylo možné přenést na takový doklad úhradu z Centrály. Program takovou situaci vyhodnotil za nežádoucí, vzhledem k tomu, že hrazený doklad tvořil vazbu na jiný doklad. Pro tento konkrétní případ byla kontrola zrušena.
 • Pokud uživatel importoval XML data parametricky přes příkazovou řádku a zároveň import probíhal interaktivně, mohlo docházet k situaci, kdy nebylo možné doklad uložit. Dělo se tak v momentě, kdy doklad během ukládání způsobil zobrazení chybového stavu nebo varování.

Ostatní

 • Pořadové číslo účtenky naimportované přes XML může mít nově až 25 znaků
 • Odúčtovací doklady Nepeněžních platidel při zaúčtování prodejek nemají implicitně zapnutý přepínač E-tržba.
 • Bylo ošetřeno automatické stornování tržeb při mazání zaevidovaných dokladů v situaci, kdy se storno tržby nepodaří odeslat.
 • Pokud je nutné při opravě dokladu znovu vygenerovat kód PKP, zobrazí se nově dialog s upozorněním na nutnost předat zákazníkovi novou účtenku.
 • Obnovu zálohy nebylo možné provést korektně v případě, že se jednalo o obnovu objemných dat. Díky spuštěnému programu S3 Automatic mohlo dojít k přerušení obnovy.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.