Daně / Správa daně/Infoservis: Omezení plateb v hotovosti
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Omezení plateb v hotovosti

Seyfor, a. s.
25. 06. 2012
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Od příštího roku je ministerstvem financí navrhována změna zákona o omezení plateb v hotovosti.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Současný stav

Podle současné právní úpravy musí osoba, která hradí svůj závazek, provést platbu bezhotovostně, pokud výše platby překračuje stanovený limit. Dříve byl limit ve výši 15 000 Euro, v současné době je to částka 350 000 Kč. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne. Za platbu se nepovažuje vklad či výběr na vlastní nebo cizí účet.

Bezhotovostní platbou se rozumí platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.

Povinnost provést platbu (přesahující 350 000 Kč) bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné:

  1. navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo
  2. osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí.

Za porušení povinnosti provést bezhotovostní platbu může být uložena pokuta u fyzické osoby do výše 500 000 Kč. Je potřeba zdůraznit, že postižené jsou obě strany – tedy jak osoba, která hradí, tak i příjemce. V dřívější právní úpravě byla minimální pokuta ve výši 10 000 Kč.

Pro právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby platí, že výše pokuty může činit až 5 000 000 Kč. Opět sankce platí pro obě strany transakce.

Navrhované změny

Oproti současné právní úpravě jsou navrhovány následující změny:

  • limit 350 000 Kč se bude vztahovat na období 28 dní nikoliv na jeden den, který platí nyní,
  • nově se omezení bude týkat také půjček a darů,
  • bude se týkat také plateb mimo ČR, musí se jednat o osoby mající k ČR „úzký vztah“.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních