Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 1 milionu: komu se v roce 2021 vyplatí?

Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ mohou od ledna 2021 odvádět zdravotní a sociální pojištění společně s platbou daně z příjmů paušálem. Tzv. paušální daň OSVČ ulehčuje administrativu a některým i šetří peníze. Přečtěte si, zda se vám odvody v paušálním režimu vyplatí a jak se liší oproti klasickým.

Obsah

  Od 1. ledna 2021 OSVČ s jedním formulářem a platbou splní všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů. Podnikatelé se k paušální dani přihlásili dobrovolně a ulehčili si tak zejména administrativu a ušetřili čas, který by jinak strávili papírováním.

  Paušální daň, která v roce 2021 činí 5 469 Kč měsíčně, v sobě zahrnuje:

  • zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,
  • pojistné na sociální zabezpečení navýšené od minimální zálohy o 15 % na 2 976 Kč
  • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

  V roce 2021 tak OSVČ celkově odvedou 65 628 Kč. V příštích letech se bude částka přirozeně zvyšovat podle výsledků ekonomiky státu. Na vývoj paušální daně bude mít vliv inflace, HDP i nezaměstnanost.

  Paušální daň využijí drobní živnostníci

  K paušální dani na rok 2021 se přihlásili do pondělí 11. ledna podnikatelé,, kteří mají roční obrat do 1 milionu korun. To ale není jediná podmínka.

  Podle zákona č. 540/2020 Sb. se k paušální dani může pro nadcházející roky přihlásit pouze podnikatel, který:

  • není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost,
  • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení
  • a nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP.

  blank

  Nižší administrativa na úkor daňových úlev

  S jediným odvodem se živnostníci zbaví komunikace se třemi úřady. Jednoduše si nastaví trvalý příkaz do 20. dne daného měsíce na částku 5 469 Kč a dopředu si tak vyřeší všechny své povinnosti. Výjimkou je leden, za který platbu uhradí nejpozději do 22. února 2021. S paušální daní jim dokonce odpadá povinnost podání daňového přiznání či přehledů pojistného.

  Jak si nastavíte trvalý příkaz k paušální dani

  Paušální daň zaplatíte na účet příslušného finančního úřadu s

  Za variabilní symbol dosadíte IČO, tedy obecný nebo vlastní identifikátor. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo bez mezer a lomítka.

  S paušální daní se pak podle Ministerstva financí také:

  • vyhnete platbám daňovým poradcům nebo účetní,
  • snížíte počet kontrol z finančního úřadu. Doporučujeme však pečlivou evidenci příjmů, kterou může chtít finanční úřad doložit – například s fakturační službou iDoklad, kde budete mít všechny faktury na jednom místě, včetně výše příjmů.

  blank

  • Vystavování a evidence faktur a prodejních dokladů
  • Sledování příjmů a výdajů
  • Správa obchodních kontaktů
  • a mnoho dalšího
  blank

  Přihlášení k paušální dani má i své nevýhody. Podnikatelům s ním odpadá možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy. Nebudou moci uplatnit slevu na:

  • poplatníka,
  • manžela/manželku,
  • manžela – držitele průkazu ZTP/P,
  • částečný invalidní důchod,
  • plný invalidní důchod,
  • průkaz ZTP/P,
  • studenta,
  • školkovné,
  • evidenci tržeb
  • nebo daňové zvýhodnění či bonus na děti.

  Podnikatelé si v daňovém základu neuplatní ani zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo životní pojištění.

  Paušální daň se tedy bez složitějších výpočtů vyplatí spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy nízko pod hranicí 1 milionu korun. Ukážeme vám, s jakými příjmy se paušální režim vyplatí a kdy raději zůstat u klasického daňového přiznání.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Komu se vyplatí paušální daň

  Podle výpočtů odborníků z Ministerstva financí se paušální daň vyplatí až 120 tisícům českých podnikatelů. Každý na tom ale bude trochu jinak. Výpočet odvodu se odvíjí od výše příjmů, způsobu výpočtu výdajů a případných daňových úlev.

  Vezměme si podnikatele s ročními tržbami 800 tisíc korun, který využívá 40% výdajový paušál. Paušální daň se mu vyplatí, pokud je bezdětný, ale i jako rodiči, který by teoreticky uplatnil slevu na dvě děti. V prvním případě ušetří měsíčně 7 001 Kč.

  Počet dětí Daň Důchodové pojištění Zdravotní pojištění Roční odvody a daň Měsíční odvody Rozdíl odvodů
  0 47 160 Kč 70 080 Kč 32 400 Kč 149 640 Kč 12 470 Kč 7 001 Kč
  1 31 956 Kč 70 080 Kč 32 400 Kč 134 436 Kč 11 203 Kč 5 734 Kč
  2 12 552 Kč 70 080 Kč 32 400 Kč 115 032 Kč 9 586 Kč 4 117 Kč

  Paušální daň se vyplatí zejména podnikatelům s nízkým výdajovým paušálem. V tomto případě s příjmem 800 tisíc korun ročně a 40% výdaji.

  Naopak drobní podnikatelé, kteří využívají 80% výdajový paušál na paušální dani spíše prodělají. Prohlédněte si, jak by to měl drobný zemědělec s ročními příjmy 400 tisíc korun.

  Počet dětí Daň (minus = daňový bonus) Důchodové pojištění Zdravotní pojištění Roční odvody a daň Měsíční odvody Rozdíl odvodů
  0 0 Kč

  30 528 Kč

  28 224 Kč 58 752 Kč 4 896 Kč -573 Kč
  1 -15 204 Kč 30 528 Kč 28 224 Kč 43 548 Kč 3 629 Kč -1 840 Kč
  2 -34 608 Kč 30 528 Kč 28 224 Kč 24 144 Kč 2 012 Kč -3 457 Kč

  U drobného podnikatele s ročními příjmy 400 tisíc a 80% výdajovým paušálem se paušální daň nevyplatí s dětmi ani bez nich. Bezdětný podnikatel by s ní ročně odvedl o 6 876 Kč více, než by musel.

  Jestli se vám paušální daň vyplatí, zjistíte jednoduše s daňovou kalkulačkou Ministerstva financí na jejich stránkách.

  Paušální daň: opatření, které zmenšuje rozdíly v důchodech

  Stát vnímá paušální daň jako opatření, které zmenší rozdíly mezi odvody zaměstnanců a živnostníků. Většina OSVČ totiž odvádí jen minimální sociální pojistné. Díky konceptu paušální daně podnikatelé odvedou sice jen 100 Kč na daních, ale připlatí do důchodového systému, čímž si zvýší i důchody.

  Stát si od paušální daně slibuje posílení důchodového pilíře. Zachovává přitom dobrovolné přispívání vyšší částkou na penzijní připojištění.

  Jak se k paušální dani přihlásit

  K přihlášení do paušálního režimu slouží formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který je k dispozici k vyplnění online v aplikaci, nebo ke stažení ve formátu PDF. Podnikatelé jej zašlou na místní finanční úřad, nejpozději ale 10 dnů po začátku období, za které budou daň paušálně odvádět. Pokud s podnikáním teprve začínají, dokument pošlou ještě před zahájením činnosti kdykoliv v průběhu roku.

  Pokud tedy začínájí s paušální daní od roku 2021, oznámení odeslali nejpozději 11. ledna 2021. Jakmile do režimu paušální daně jednou vstoupí, v příštích letech již o tento režim nežádají a odvádí daň dokud splňují její podmínky. Pokud to ale do 11. ledna nestihli, mohou do režimu vstoupit až za rok 2022.

  Oznámení podají na tiskopisu ministerstva, nebo si vytvoří vlastní dokument, který bude obsahovat totožný obsah – tedy údaje i strukturu. K paušální dani se přihlásí i pomocí datové schránky.

  V oznámení zazní povinné informace jako:

  • identifikační a kontaktní údaje,
  • údaje o vstupu do paušálního režimu,
  • detaily o důchodovém pojištění
  • a údaje ke zdravotnímu pojištění živnostníka.

  Se zasláním oznámení podnikatelé potvrzují splnění podmínek k zapsání do paušální daně a nic více již neřeší. Nastaví si jen trvalý příkaz s platbou paušální daně a zruší si platby záloh na sociálním a zdravotním pojištění v internetovém bankovnictví. Informaci o zrušení záloh si už řeší Finanční úřad se zdravotní pojišťovnou i správou sociálního zabezpečení sám.

  Kdy podnikatelům zaniká možnost platby daně paušálem

  Pokud živnostník během roku přesáhne limit příjmů z podnikání ve výši 1 milionu korun, skutečnost oznámí do 15 dnů finančnímu úřadu a od té chvíle opět platí zálohy a podává daňové přiznání původní cestou. Dosažení limitu příjmů si zároveň hlídá sám s vedením základní evidence příjmů.

  Pokud se podnikatel ocitne v dlouhodobé pracovní neschopnosti, doporučujeme přerušit živnost, se kterou zaniká i povinnost platby záloh k paušální dani. Zálohy pak neplatí od nadcházejícího měsíce.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  blank Ano
  blank Ne
  blank

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce

  Komunita samostatných účetních

  Přidejte se zdarma

  Přidejte se
  do největší komunity samostatných účetních

  blankVýhody
  blank