Daně / Daň z přidané hodnoty/Pořízení nového automobilu z EU
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Pořízení nového automobilu z EU

Seyfor, a. s.
20. 11. 2008
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se6

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

S blížícím se koncem roku podnikatelé řeší otázku, jakým způsobem si můžou snížit základ daně z příjmů. Jednou z možností je pořízení automobilu jako dlouhodobého hmotného majetku. Vzhledem ke kurzu koruny vůči euru, se jeví jako vcelku výhodná možnost pořízení nového automobilu z jiného členského státu.

Vymezení pojmů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) považuje za dopravní prostředek mj. vozidlo určené k provozu na silničních pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud jsou určeny k přepravě osob nebo zboží.

Novým dopravním prostředkem se dle ZDPH mj. rozumí motorové vozidlo určené k provozu na silničních komunikacích, které:

1. bylo dodáno do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu nebo
2. má najeto méně než 6000 km.

Zde stačí, aby byla splněna pouze jedna podmínka a ZDPH automobil považuje za nový dopravní prostředek.

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU do tuzemska za úplatu jakoukoliv osobou, tj. plátcem i neplátcem DPH (včetně osob, které nepodnikají) je vždy předmětem DPH v tuzemsku.

Pořizovatelem je plátce

V případě, že nový automobil pořizuje plátce, jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu, kdy povinnost přiznat daň vzniká u pořizovatele, v tomto případě u českého plátce daně. Pokud nový automobil plátce pořizuje od osoby registrované k dani v jiném členském státě uvede tuto skutečnost do řádku 250. Pokud je prodávajícím osoba neregistrovaná tak se použije řádek 255 daňového přiznání. Pokud se jedná o osobní automobil, nárok na uplatnění odpočtu přiznané daně dle českého ZDPH plátce nemá.

Pořizovatelem je neplátce

Osoba, která není plátcem DPH je povinna podat při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu daňové přiznání místně příslušnému správci daně, ke kterému přiloží kopii dokladu o pořízení nového dopravního prostředku a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, a to do 10 dnů od pořízení. Údaje o základu daně a daň uvede v řádcích 250 nebo 255 (viz předešlý odstavec). Po vyměření daně správcem zaplatí DPH do 25 dnů ode dne vyměření. Nárok na odpočet přiznané DPH samozřejmě nemá.

Registrace vozidla v ČR

V případě, že by pořizovatel nového dopravního prostředku chtěl zaregistrovat automobil k silničnímu provozu před podáním daňového přiznání (podle zákona o silničním provozu musí k žádosti o registraci předložit potvrzení o zaplacení DPH při pořízení), může podat hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši DPH, která bude vyměřena při pořízení v daňovém přiznání. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele potvrdí.

 

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních