Daně / Správa daně/Sazebník správních poplatků
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Sazebník správních poplatků

Seyfor, a. s.
11. 05. 2010
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Některá podání správním orgánům jako například finančním či celním úřadům podléhají správním poplatkům.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V praxi jsou daňové subjekty někdy nuceny podat různé žádosti k místně příslušným finančním či celním úřadům – např. žádost o prominutí příslušenství daně, žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání či žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti. Důvody můžou být různé – nemožnost stihnout podat daňové přiznání ve lhůtě k tomu určené či snížení sankčních úroků z důvodu pozdního placení daní.

Mnohá z těchto podání podléhají správním poplatkům, jejichž sazebník je uveden níže.

Osvobození od poplatků

Zákon o správních poplatcích některá podání od poplatků osvobozuje – např. pokud je žádost podána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem a výše poplatku nepřesahuje 2 000 Kč.

Předmětem poplatku není

  1. Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) sazebníku, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
  2. Vydání potvrzení daňovému subjektu uvedené v bodě 2 písmenu a) sazebníku, jeli povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu.

Sazebník – daňové nebo celní řízení

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav 300
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování 300
c) o prominutí příslušenství daně 1 000
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla a nebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách 400
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku 300
g) o povolení úlevy na dani nebo cle 1 000
h) o vydání zvláštního povolení na přijímaní a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímaní vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní 1 000
i) o vydání povolení snížit zajištění spotřebních daní nebo upustit od jeho poskytnutí 200
j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní 2 000
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní 200
l) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem 2 000
m) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků 1 000
n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu 1 000
o) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů 1 000
p) o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů 1 000
q) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p) 200
r) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb,. o daních z příjmů 10 000
s) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
t) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 33a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
u) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 34a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
v) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 38 nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000
w) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 47a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 10 000

2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 300
b) tiskopisů vydaných v zahraničí nebo o daňovém domicilu 100

 

Poznámky

  1. Poplatky podle bodu 1 se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).
  2. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny tohoto sazebníku, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních