Daně / Správa daně/Snížení částky pro hotovostní platby
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Snížení částky pro hotovostní platby

Seyfor, a. s.
05. 10. 2014
Doba čtení1 minuta čtení
Líbilo se2

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která snížila částku, od níž musí být platba provedena bezhotovostně.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Poslaneckou sněmovnou byl schválen vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jedním z dotčených zákonů je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Navrhovaná účinnost novely je první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

Změna pojmu platba

Novelou dochází ke změně v chápání pojmu platba. V současném znění zákona platí, že platbou musí být hrazen závazek. Nově se platbou rozumí „předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby“.

Z důvodové zprávy vyplývá, že ke změně v definici platby vedla navrhovatele novely možnost rozšíření aplikovatelnosti zákona také na půjčky, darování a další smlouvy tzv. reálné povahy, při nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění.

Za platbu se pro účely zákona nepovažuje mimo jiné:

  • vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu či jejich výběr,
  • výměna bankovek nebo mincí za jiné prostřednictvím peněžního ústavu.

Snížení částky

Další podstatnou změnou je snížení částky, od kdy musí být platba provedena bezhotovostně – ze současných 350 000 Kč se částka snižuje na 270 000 Kč. Pouze pro připomenutí uvádím, že do května roku 2011 byla v zákoně částka 15 000 EUR.

Sankce za porušení zákona

Pokud provede fyzická osoba platbu v rozporu se zákonem lze uložit pokutu do 500 000 Kč. U právnických osoba a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. Pokuta se ukládá jak tomu, kdo platbu provedl, tak příjemci platby.

Kontrolní činnost provádí finanční a celní úřady.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních