Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob je daňí přímou, která zahrnuje především příjmy ze závislé i samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a další přijmy. Víte, jaká je sazba daně z příjmu a kdy musíte podat daňové přiznání?

Změny v § 23 ZDP od 1. 1. 2011

14. 02. 2011 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) byl novelizován zákonem č. 346/2010 Sb. Novela je vcelku obsáhlá, obsahuje řádově 130 bodů. Několik bodů se týkalo také ustanovení § 23, kterým je ovlivňována tvorba základu daně z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Základ daně

1

Lhůty pro podání vyúčtování srážkové daně a daně z příjmů ze závislé činnosti se od 1. 1. 2011 liší

14. 02. 2011 

  Od 1.1.2011 je se liší lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou a vyúčtování daně ze závislé činnosti. Lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou je stanovena v daňovém řádu. Termín pro podání vyúčtování daně ze závislé činnosti se řídí zákonem o daních z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Srážková daň, Záloha na daň

5

Jednotný kurz 2010 a jeho použití

03. 02. 2011 

Pokynem GFŘ-D-1 byly stanoveny jednotné kurzy za zdaňovací období 2010. Jednotný kurz podle § 38 ZDP použijí poplatníci, kteří nevedou účetnictví, pokud nevyužili možnosti použít aktuální kurzy devizového trhu nebo kurz pevný.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob

1

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2011

10. 01. 2011 

  Od 1. ledna 2011 dochází ke změnám v sazbách stravného při tuzemských pracovních cestách a nově jsou také stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2011.

Štítky: Cestovní náhrady, Daň z příjmů fyzických osob

0

Novela zákona o stavebním spoření

23. 11. 2010 

Senát PČR schválil novelu zákona o stavebním spoření, novela nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob

0

Sdělení Ministerstva financí k poskytnutí a uplatnění daru související s povodněmi

14. 09. 2010 

  Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách sdělení k poskytnutí a uplatnění darů souvisejících s povodněmi. Za povšimnutí stojí, že Ministerstvo financí nevyžaduje potvrzení vystavené příjemcem daru, ale stačí např. bankovní výpis, ze kterého je patrné, že peníze byly poslány na povodňový účet.

Štítky: Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Položky odčitatelné od základu daně

0

Vliv pohledávek na stanovení základu daně z příjmů a vyměřovacích základů při změně ve způsobu uplatňování výdajů

25. 02. 2010 

V dnešním článku bude rozebrán vliv pohledávek a jejich následná úhrada v dalším zdaňovacím období na stanovení daňového základu a vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění při přechodu z prokázaných výdajů uplatňovaných za zdaňovací období 2008 na tzv. paušální výdaje za zdaňovací období 2009. Celá problematika je rozebrána z pohledu daně z příjmů, z […]

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob, Sociální a zdravotní pojištění, Základ daně

0

Připravované legislativní změny pro rok 2010

16. 12. 2009 

Odborný komentář autorů náleží k částem I.a III; při tvorbě příspěvku byly využity informace zveřejněné MFČR, ČSSZ a VZP.

Štítky: Daň z nemovitosti, Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, DPH (daň z přidané hodnoty), Silniční daň

0

Změny paušálních výdajů u OSVČ 2008-2010

07. 12. 2009 

V roce 2009 došlo dvakrát ke změně tzv. paušálních výdajů u osob samostatně výdělečně činných. Ve článku je uvedena výše těchto výdajů od roku 2008 do roku 2010 podle jednotlivých druhů příjmů.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob, Paušální výdaje, Samostatná činnost

0

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

26. 04. 2021
Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
26. 04. 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
26. 04. 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen
Další termíny

Slovník pojmů

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi