Skrýt menu
Skrýt formulář
  • Domů » Daň z příjmu

Daň z příjmu

Daň z příjmu patří mezi klíčové položky státního rozpočtu. Jejími plátci jsou fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby obvykle zdaňují veškerý svůj příjem, osoby právnické pak pouze čistý zisk. Poznejte práva a povinnosti související s daňovým přiznáním.

Nejvyšší správní soud se vyjádřil ke zdaňování příjmů profesionálních sportovců

21. 08. 2017 

Přestože se Nejvyšší správní soud zabýval zdaněním příjmů profesionálního sportovce, lze v daném rozsudku najít plno inspirativních myšlenek, které můžou být užitečné i pro jiné poplatníky, jimž plynou příjmy z činností, které jsou „na pomezí“ mezi živností a výkonem nezávislého povolání.

Štítky: Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

1

Právo stavby

27. 04. 2017 

Česká ekonomika se nachází v růstové periodě, což s sebou logicky přináší požadavek firem na rozšíření svých kapacit. Tuto skutečnost můžu potvrdit z praxe, neboť přibývají dotazy klientů týkající se možnosti výstavby nových provozoven, kanceláří, skladových prostor.

Štítky: Daň z nemovistosti, Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu

14

Nová sleva na evidenci tržeb

03. 03. 2017 

Při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 se můžeme setkat s novou slevou na dani. Jedná se o slevu na evidenci tržeb.

Štítky: Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Daňové přiznání, Evidence tržeb, Sleva na dani

0

Prokazování původu majetku

10. 11. 2016 

Letošní 1. prosinec je dnem, kdy kromě toho, že startuje první vlna zavádění projektu nazvaného elektronická evidence tržeb do praxe, nabývá účinnosti také zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Štítky: Daň z příjmu, Elektronická evidence tržeb (EET), Majetkové daně

0

Ústavní soud zrušil omezení osvobození důchodů u osob s vysokými příjmy

28. 07. 2016 

Minulý týden plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu skupiny 17 senátorů na zrušení omezení osvobození příjmů v podobě důchodů u osob s vysokými příjmy. Ústavní soud senátorskému návrhu vyhověl a dané ustanovení zákona o daních z příjmů zrušil.

Štítky: Daň z příjmu

0

Které příjmy jsou a naopak nejsou předmětem daně z příjmů

29. 02. 2016 

S přicházejícím měsícem březnem budou mnozí z nás řešit problematiku zpracování daňových přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak právnických osob. Při zpracování daňového přiznání je nutné v prvé řadě vyřešit otázku, zda daný příjem je vůbec předmětem daně.

Štítky: Daň z příjmu, Daňové přiznání

5

Živnostník s manželkou na mateřské dovolené z pohledu daně z příjmů

17. 02. 2016 

Každý živnostník se při stanovení daňové povinnosti na dani z příjmů musí každoročně rozhodnout, jakým způsobem uplatní výdaje. Na rozhodnutí, jakým způsobem budou uplatněny výdaje, může mít vliv také skutečnost, že je jeho manželka na „mateřské“ dovolené.

Štítky: Daň z příjmu, Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Sleva na manželku

1

Dohoda o narovnání a její dopady na základ daně z příjmů

06. 01. 2016 

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v prosinci roku 2014 rozhodl ve svém rozsudku 2 Afs 140/2014-38 o případu, kdy se jednalo o daňovou uznatelnost nákladů vzniklých na základě dohody o narovnání. Náklady to nebyly zanedbatelné, jednalo se o 26 milionů Kč.

Štítky: Daň z příjmu

7

Včasnost podání plné moci pro odklad daňového přiznání

30. 07. 2015 

Nejvyšší správní soud nám opět svým rozhodnutím rozšířil naše vědomostní obzory - tentokrát v oblasti daňového procesu. Konkrétně se řešila problematika včasnosti podání plné moci k poštovní přepravě resp. její podání u místně nepříslušného správce daně ve vztahu k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Daňové přiznání

3

Příjmy z nájmu nemovité věci

16. 06. 2015 

Jednou z příjemných stránek vlastnictví nemovité věci může být příjem dosažený formou nájemného. Pojďme se podívat na danou problematiku optikou poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Štítky: Daň z příjmu, Majetkové daně

14

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

10. 08. 2020
Splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 08. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. 08. 2020
Splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img