Daně / Daň z přidané hodnoty/Zrušení registrace k DPH a povinnosti s tím spojené
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Zrušení registrace k DPH a povinnosti s tím spojené

Zrušení registrace k DPH a povinnosti s tím spojené
Lucie Kořínková
13. 02. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se14
Zrušení registrace k DPH a povinnosti s tím spojené

Obsah

  V úterý 25. října 2022 prošla druhým čtením novela zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), kterou by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Změna by měla být účinná od 1. ledna 2023. S výše uvedenou změnou lze očekávat, že mnoho daňových subjektů bude uvažovat o zrušení registrace k DPH. V níže uvedeném článku vás seznámíme s podmínkami pro zrušení registrace k DPH.

  Zrušení registrace na žádost

  Stejně jako se osoba povinná k dani může stát plátcem DPH dobrovolně, tak má možnost požádat o zrušení registrace k DPH. O zrušení registrace může požádat plátce DPH za předpokladu, že

  1. uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce,
   1. nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat 1 000 000 Kč (pokud bude schválena novela ZDPH bude tento limit nově stanoven na 2 000 000 Kč).
   2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet (např. jen pronájem bytových jednotek), nebo
  2. přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

  Praktický příklad č. 1

  Paní Petrová se v prosinci 2021 dobrovolně registrovala k DPH. Její registrace k DPH byla platná od 15. prosince 2021. Domnívala se, že pokud bude registrovaná jako plný plátce DPH, bude jí to stavět do více konkurenceschopné pozice, a to z toho důvodu, že jejími potenciálními zákazníky by měly být převážně plátci DPH.

  Paní Petrová však její obchodní záměr nevycházel, a naopak jejími zákazníky byly převážně fyzické osoby – neplátci DPH. Z toho důvodu se paní Petrová rozhodla, že zruší registraci k DPH.

  Paní Petrová může požádat o zrušení registrace k DPH nejdříve k 16. prosinci 2022 (tedy po uplynutí 1 roku ode dne, kdy se stala plátcem) a za předpokladu, že její obrat není vyšší než 1 000 000 Kč.

  Žádost o zrušení registrace k DPH budou pravděpodobně nejvíce zvažovat fyzické osoby s obratem pod 2 000 000 Kč, které by chtěli od roku 2023 vstoupit do režimu paušální daně. Dle navržených přechodných ustanovení by mohl požádat o zrušení registrace plátce, který přesáhl obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících měsíců. Žádost o zrušení registrace k DPH by mělo být možné do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení. Aby se mohla fyzická osoba přihlásit do režimu paušální daně je nutné, aby obdržela rozhodnutí o zrušení registrace k DPH nejpozději do 16. ledna 2023.

  Upozorňujeme, že se prozatím jedná o návrh novely zákona, která prošla druhým čtením a tudíž může dojít ještě k nějakým změnám.

  Zrušení registrace z moci úřední

  Správce daně může zrušit registraci plátci v případě, že přestal uskutečňovat ekonomickou činnost, uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, anebo neuskutečnil za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců žádné plnění bez oznámení důvod.

  V případě, že plátce obdrží zprávu o zrušení registrace z moci úřední a ve stanovené lhůtě na něj nezareaguje, pak mu finanční úřad zašle rozhodnutí o zrušení plátcovství.

  Praktický příklad č. 2

  Pan Dvořák je živnostníkem zabývající se truhlařinou. Kvůli zdravotním problémům však celý rok neměl žádnou zakázku, nicméně kvůli růstu cen dřeva pan Dvořák nakupuje materiál, z kterého si uplatňuje nárok na odpočet daně.

  To se nelíbilo správci daně, a tak zrušil jeho registraci k DPH. Pan Dvořák okamžitě podal odvolání proti tomuto rozhodnutí a informoval správce daně, že se celý rok potýkal se zdravotními problémy a z toho důvodu nemohl vykonávat ekonomickou činnost. Zároveň odůvodnil množství nákupu materiálu. Jelikož bude pan Dvořák po vyléčení vykonávat ekonomickou činnost, tak tomuto odvolání finanční úřad vyhověl.  Pan Dvořák, tak nadále zůstává plátcem DPH.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Související povinnosti se zrušením registrace k DPH

  Se zrušením registrace k DPH se pojí jisté povinnosti. Jednou z nich je vrácení uplatněného odpočtu DPH.

  V případě, že se podnikatel rozhodne pro zrušení registrace k DPH, je povinen snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil odpočet daně. Více k této problematice naleznete ve článku.

  Novinkou roku 2021 je snížení odpočtu daně při zrušení registrace. V průběhu roku 2021 bylo do zákona doplněno nové ustanovení § 79e , které upravuje snížení uplatněného odpočtu daně u dlužníka, který přestal být plátcem daně. Dlužník je povinen při zrušení registrace k DPH snížit odpočet daně u uplatněných přijatých zdanitelných plnění, a to za předpokladu, že:

  • toto plnění nebylo uhrazeno nebo bylo uhrazeno částečně,
  • je dluh za přijaté zdanitelné plnění splatný a nedošlo k jeho zániku,
  • dlužník neprovedl úpravu odpočtu daně z nedobytné pohledávky,
  • od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, uplynuly méně než 3 roky.

  V případě, že do tří let od zrušení registrace dlužníka dojde k úhradě dluhu, může si dlužník odpočet opětovně uplatnit skrze dodatečné daňové přizná za poslední zdaňovací období, ve kterém byl registrován.

  Praktický příklad č. 3

  Pan Dvořák se rozhodl požádat o zrušení registrace k DPH. Ke zrušení registrace (prosinec 2021) evidoval neuhrazené faktury za přijatá zdanitelná plnění ve výši 100 000 Kč bez DPH. Pan Dvořák ve svém posledním přiznání k DPH za prosinec 2021 snížil nárok na odpočet z těchto plnění o 21 000 Kč (představující DPH).

  Faktury byly uhrazeny v březnu 2022, a proto pan Dvořák podal dodatečné DPH přiznání za prosinec 2021, ve kterém znovu uplatnil DPH z těchto faktur.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních