DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

adminX | 30. 11. 2016

Současně s nabytím účinnosti zákona o evidenci tržeb nabývá také účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přináší snížení sazby DPH u stravovacích služeb.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Změna spočívající ve snížení sazby DPH u stravovacích služeb byla vyvolána zákonem č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Pro restaurace a gastronomická zařízení to znamená, že kromě zahájení evidování tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který je účinný od 1. prosince 2016, musí také od téhož data správně aplikovat nové sazby DPH jimi poskytovaných služeb.

Novela zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) nově zařadila stravovací služby od 1. 12. 2016 do přílohy č. 2 ZDPH. Služby uvedené v této příloze podléhají první snížené sazbě DPH. Stravovací služby tedy nově podléhají 15 % sazbě DPH.

Nová položka přílohy č. 2 ZDPH:

„56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku2 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“

Ke stravovacím službám byla dne 28. 11. 2016 na webu Finanční správy zveřejněna Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016 pod č.j. 169368/16/7100-20116-050484 (dále jen „Informace“).

V Informaci je mimo jiné uvedeno, že aby mohla být aplikována první snížená sazba, je nutné, aby daná služba odpovídala číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a současně musí také splňovat slovní popis k tomuto kódu. Obě podmínky musí být splněny současně.

1. Kritérium zařazení služby do kódu CZ-CPA 56

Jedná se o služby restaurací, cateringových společností, závodních a školních jídelen a obdobných zařízení spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů.

2. Kritérium slovního popisu

V informaci se dočteme, že se musí jednat o zdanitelná plnění a nikoliv o osvobozená plnění poskytovaná v souvislosti s výchovou a vzděláváním a dále v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb. Zde je potřeba zdůraznit, že osvobození se nevztahuje na stravování poskytované studentům na vysokých školách.

Plátci poskytující stravovací služby si musí uvědomit, že podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků je z uplatnění první snížené sazby DPH vyloučeno, nadále se uplatňuje základní sazba DPH a to bez ohledu na to, zda je poskytována stravovací služba či dodáváno zboží!

V Informaci se ohledně praktické aplikace uvádí:

„Pokud si host restaurace příkladně objedná dvě polední menu skládající se z hlavního jídla a nápoje, přičemž v prvním případě bude podáván nápoj nealkoholický a ve druhém alkoholický, musí provozovatel restaurace, plátce daně z přidané hodnoty, v rámci poskytnuté stravovací služby rozlišit uplatnění první snížené sazby daně u podání jídla a nealkoholického nápoje a uplatnění základní sazby daně v případě podání alkoholického nápoje, neboť tato složka předmětného plnění je z uplatnění první snížené sazby daně u stravovacích služeb ze zákona explicitně vyloučena.“

V Informaci je dále uvedeno, že se výše uvedená pravidla neuplatní v případě stravovacích služeb a podávání nápojů poskytnutých v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu podle ustanovení § 89 ZPDH. GFŘ uvádí, že také u služeb poskytovaných ubytovacími zařízeními mohou nastat určitá specifika, u nichž se taktéž výše uvedená pravidla neuplatní.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img