Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele
  • Domů > Daně a účetnictví

Daně a účetnictví

Tápete v českém daňovém systému? Poznejte svá práva a povinnosti. Snadno zjistěte, jakou platit daň z příjmu, kolik odvádět na sociálním a zdravotním pojištění nebo jak vyplnit daňové přiznání.

Infoservis: Jednotný kurz 2013 a jeho použití

03. 02. 2014

Pokynem GFŘ D-16 byly stanoveny jednotné kurzy za zdaňovací období 2013. Jednotný kurz podle § 38 ZDP použijí poplatníci, kteří nevedou účetnictví, pokud nevyužili možnosti použít aktuální kurzy devizového trhu nebo kurz pevný.

0

Infoservis: Dohoda o provedení práce a srážková daň nově od 2014

03. 02. 2014

Dlouhé roky jsme byli zvyklí, že pokud si zaměstnanec, který neměl u zaměstnavatele podepsané prohlášení, nevydělal měsíčně více než 5 000 Kč, podléhala jeho odměna srážkové dani, která byla daní konečnou. Od letošního roku je situace odlišná.

Štítky: Srážková daň

2

Infoservis: Kontakty a ID datových schránek Rejstříkových soudů a Finanční správy

13. 01. 2014

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844 Rejstříkové soudy – kontakty a ID datových schránek Ve Sbírce listin Obchodního rejstříku je povinné zveřejnění účetní závěrky a dalších zákonem stanovených listin. Jako pomůcku pro komunikaci s Rejstříkovými soudy uveřejňujeme kontakty a ID datových schránek jednotlivých Rejstříkových soudů. Součástí seznamu je i výčet oblastí, spadajících pod jednotlivé […]

6

Infoservis: Některé nové pojmy z nového občanského zákoníku

08. 01. 2014

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nám přináší některé nové pojmy, se kterými se budeme setkávat také v daňové oblasti.

0

Infoservis: Základní sazby zahraničního stravného v roce 2014

07. 01. 2014

Vyhláškou Ministerstva financí č. 354/2013 Sb. byly stanoveny základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2014.

Štítky: Cestovní náhrady

0

Infoservis: Náhrada mzdy pouze prvních 14 dnů

06. 12. 2013

Pro zaměstnavatele je jistě dobrou zprávou, že se od ledna 2014 zkracuje období, za něž jsou povinni podle zákoníku práce vyplácet náhradu mzdy svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným.

0

Infoservis: Podání k DPH od ledna již pouze elektronicky

27. 11. 2013

Od příštího roku budou muset všichni plátci – až na jednu výjimku - komunikovat se správci daně ohledně DPH pouze elektronicky.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

0

Infoservis: Jak posuzovat otázku ručení za nezaplacené DPH při platbě na účet třetí osoby

20. 11. 2013

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) na stránkách Finanční správy ČR uveřejnilo informaci k ručení za nezaplacené DPH v některých specifických případech provádění platebních transakcí.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

0

Do konce října lze ještě požádat správce daně o změnu zdaňovacího období

23. 10. 2013

Již jen do konce října mohou plátci daně z přidané hodnoty, kteří byli k DPH zaregistrováni v letošním roce a mají tedy měsíční zdaňovací období, podat žádost správci daně ohledně změny zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní od následujícího kalendářního roku.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

1

Od ledna 2014 budou zaměstnavatelé komunikovat se správou sociálního zabezpečení pouze elektronicky

10. 10. 2013

V poslední době se v médiích vyskytují různé informace týkající se tzv. elektronické komunikace se správou sociálního zajištění. Pro mnohé subjekty se daná problematika může jevit jako nesrozumitelná a nejednoznačná. Cílem tohoto článku je upozornit na povinnost zaměstnavatelů komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení od 1. 1. 2014 výhradně elektronickou formou.

Štítky: Sociální a majetkové pojištění, Sociální a zdravotní pojištění

0
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.