Daně

Zorientujte se v daních, zjistěte, kolik zaplatíte a jak daně snížit díky slevám a daňově uznatelným nákladům. Přihlaste se k e-mailovému odběru článků o daních a nic vám neuteče.

Výpočet délky dovolené při překážkách v práci na straně zaměstnavatele v příkladech – 3. díl

04. 03. 2021

1. Legislativní rámec Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP). 2. Překážky v práci podle zákoníku práce Překážky v práci dělíme na překážky: překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 až § 199 ZP) překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 až § 206 ZP) překážky v práci na straně zaměstnavatele […]

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob

0

Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl

02. 03. 2021

Jaký je rozdíl ve výpočtu nároku na dovolenou při změně úvazku v průběhu téhož roku oproti výpočtu nároku na dovolenou při stejném úvazku po celý kalendářní rok? V tomto článku Vám vysvětlíme nová pravidla od 1. 1. 2021, a to jak ve vztahu ke vzniku nároku na dovolenou, tak následně v samotném výpočtu dovolené, nově již v hodinách.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob

0

Daňové, účetní a mimořádné odpisy 2021

02. 03. 2021

Změny v zákoně o daních z příjmů, tzv. daňový balíček, přinášejí zvýšení hranice dlouhodobého majetku, zrušení odpisování majetku nehmotného i možnost mimořádných odpisů. Nová ustanovení by měla být pro podnikatele přínosem. Přečtěte si, jaké výhody novela skutečně přináší a na co si dát pozor při účtování odpisů a uplatňování daňových odpisů, tak abyste měli vše správně.

Štítky: Daňové odpisy, Hmotný majetek

0

Sankce podle daňového řádu od 1. 1. 2021

01. 02. 2021

S příchodem roku 2021 nabyla účinnost novela daňového řádu. Nezanedbatelná část novely modifikuje právní úpravu sankcí stanovených v daňovém řádu.

Štítky: Daňový řád, Správa daně

0

Roční zúčtování daně, aneb, co musí zaměstnanci přinést do účtárny?

29. 01. 2021

Je pro zaměstnance výhodné požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za předchozí kalendářní rok? Do kdy tak musí učinit? Jaké dokumenty musí předložit mzdové účetní?

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob, Sleva na dani

7

Přiřazování přepravy v řetězových transakcích z pohledu DPH

27. 01. 2021

Pokud je dodáváno zboží z jednoho členského státu do jiného státu Evropské unie a dodání zboží se účastní více než dva subjekty, vzniká problém s určením, které dodání je činěno s přepravou a které bez přepravy. Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty nám v této oblasti přinesla novou právní úpravu.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty)

1

Proč a jak se stát dobrovolným plátcem DPH

26. 01. 2021

Plátcem DPH se stane každý podnikatel, který ve 12 po sobě jdoucích měsících překročí obrat 1 milion korun. Některým podnikatelům se ale plátcovství DPH vyplatí i v případě, že tyto podmínky nesplnili. Přečtěte si, komu se dobrovolné plátcovství DPH vyplatí a jak se k němu přihlásíte.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Plátce daně, Registrace, Sazba daně, Správa daně

6

DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 – 2. díl

21. 01. 2021

Používáte automobil pro podnikání a zároveň také pro soukromé účely? Víte, že je nutno již při pořízení takového automobilu krátit DPH na vstupu? Víte, že musíte sledovat další 4 roky poměr skutečného využití takto pořízeného automobilu?

← Předchozí díl

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty)

2

Daňová rezidentura fyzických osob

20. 01. 2021

Se stále zvyšující se migrací fyzických osob z pracovních nebo osobních důvodů, zejména po vstupu České republiky do Evropské unie, je nutné u fyzických osob mnohem častěji řešit jejich daňovou rezidenturu. Velmi často se používá rovněž pojem daňový domicil nebo daňový domov. Určení daňové rezidentury představuje zcela zásadní atribut pro zdanění fyzické osoby na území konkrétního státu – zejména co do rozsahu, způsobu a výše zdanění. Následující článek si klade za cíl představit základní postup a pravidla pro určování daňové rezidentury a především přiblížit tuto problematiku lidem, kteří se s tímto tématem prozatím nesetkali.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob, Daňová rezidentura

0

OSVČ: Účetnictví, daňová evidence nebo…?

18. 01. 2021

S blížícím se koncem kalendářního roku 2020 a podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za uplynulé zdaňovací období v zákonem vymezených lhůtách v průběhu roku 2021 je vhodné připomenout, jaké systémy pro zachycení podnikatelské činnosti zákonná úprava připouští, případně nařizuje. Na základě uplatnění toho kterého systému bude realizováno zdanění daní z příjmů fyzických osob.

Štítky: Daň z příjmů fyzických osob, Paušální výdaje, Samostatná činnost, Účetnictví

7
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

Další termíny

Slovník pojmů

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi