Daň z přidané hodnoty

Z článků se dozvíte, kdo a kdy se musí registrovat k plátcovství DPH a jak vyplnit přiznání k DPH. Věnujeme se také kontrolnímu a souhrnnému hlášení a sazbám DPH. Přihlaste se k e-mailovému odběru novinek.

Přiřazování přepravy v řetězových transakcích z pohledu DPH

27. 01. 2021

Pokud je dodáváno zboží z jednoho členského státu do jiného státu Evropské unie a dodání zboží se účastní více než dva subjekty, vzniká problém s určením, které dodání je činěno s přepravou a které bez přepravy. Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty nám v této oblasti přinesla novou právní úpravu.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty)

1

Proč a jak se stát dobrovolným plátcem DPH

26. 01. 2021

Plátcem DPH se stane každý podnikatel, který ve 12 po sobě jdoucích měsících překročí obrat 1 milion korun. Některým podnikatelům se ale plátcovství DPH vyplatí i v případě, že tyto podmínky nesplnili. Přečtěte si, komu se dobrovolné plátcovství DPH vyplatí a jak se k němu přihlásíte.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Plátce daně, Registrace, Sazba daně, Správa daně

6

DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 – 2. díl

21. 01. 2021

Používáte automobil pro podnikání a zároveň také pro soukromé účely? Víte, že je nutno již při pořízení takového automobilu krátit DPH na vstupu? Víte, že musíte sledovat další 4 roky poměr skutečného využití takto pořízeného automobilu?

← Předchozí 1. díl

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty)

2

Osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu

14. 01. 2021

Pokud plátce DPH poskytuje služby nebo dodává zboží, platí obecné pravidlo, podle kterého toto plnění podléhá dani z přidané hodnoty. Z obecného pravidla existují výjimky, kdy plnění je od DPH osvobozeno. Jednou ze situací, kdy může být dodání zboží osvobozeno je situace, kdy plátce dodává zboží do jiného členského státu. Plátce však musí splnit zákonné podmínky pro osvobození.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty)

14

DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 – 1. díl

12. 01. 2021

Přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku má zcela výjimečné postavení. Proto bychom měli věnovat zvýšenou pozornost již při jeho zpracování. Můžeme tak předejít následným místním šetřením či dožádáním ze strany správce daně. V našem článku naleznete i některá doporučení na kontrolní a korekční mechanismy týkající se daně z přidané hodnoty.

Následující 2. díl →

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty)

7

Vše důležité, co v roce 2020 potřebujete vědět o kontrolním hlášení

28. 08. 2020

Pokud jste plátci DPH, máte povinnost pravidelně podávat kontrolní hlášení. Daňový výkaz, který finančním úřadům slouží jako nástroj k odhalování daňových podvodů. Podává se elektronicky měsíčně nebo kvartálně. Co byste o něm měli vědět a jaké údaje do něj patří?

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Kontrolní hlášení

10

Sazby DPH: kolik jich je a jak je správně určit

27. 07. 2020

Stanete-li se plátcem DPH, musíte si zjistit, do jaké sazby DPH vaše zboží nebo služby spadají. Správně zvolená sazba je totiž důležitá nejen pro výpočet daně, ale také pro naceňování vašich produktů. Poradíme vám, jak správnou sazbu DPH zjistíte i po legislativních změnách z 1. května 2020.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Sazba daně

165

Vše důležité, co potřebujete vědět o kontrolním hlášení

26. 05. 2020

Pokud jste plátci DPH, máte povinnost pravidelně podávat kontrolní hlášení. Daňový výkaz, který finančním úřadům slouží jako nástroj k odhalování daňových podvodů. Podává se elektronicky měsíčně nebo kvartálně. Co byste o něm měli vědět a jaké údaje do něj patří?

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Kontrolní hlášení

65

Od října 2019 platí nový způsob výpočtu DPH. Jak postupovat krok za krokem

14. 11. 2019

Novela zákona o DPH nařizuje od 1. října 2019 počítat DPH matematicky metodou shora. Definitivně tak zaniká způsob výpočtu pomocí koeficientu, který vedl k nepřesným výsledkům. Mění se také zaokrouhlování výsledků u bezhotovostních plateb.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Sazba daně

34

Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty od 1. 10. 2019

09. 10. 2019

Přestože již na téma změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané hodnoty způsobené novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. dubna 2019 bylo napsáno velké množství článků, s nástupem října se začaly k danému tématu množit dotazy od daňových subjektů. Pojďme si tedy shrnout, o co se jedná.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Sazba daně

222
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2021
Splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2021
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
20. 04. 2021
Splatnost paušální zálohy
Další termíny

Slovník pojmů

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi