Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů
Seyfor, a. s.
25. 03. 2012
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se3
Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů

S blížícím se koncem března nebude na škodu připomenout si jednotlivé termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a okresní (městské) správy sociálního zabezpečení. Kromě termínů pro podání budou zmíněny taktéž termíny pro úhradu případných nedoplatků.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob byl v minulosti stejný. Pokud se však podíváme na termíny pro podání přehledů a termíny úhrad nedoplatků, zde došlo v minulých letech k několika změnám. V článku je řešen současný právní stav, kdy je uzavíráno zdaňovací období 2011.

Daňové přiznání

Termín pro podání daňového přiznání byl do roku 2010 stanoven na 31. března, pokud měl subjekt daňového poradce, byla lhůta prodloužena do 30. června. Ve stejném termínu byla také daň splatná.

S nabytím účinnosti nového daňového řádu od 1. ledna. 2011 došlo k posunu v tom smyslu, že lhůta končí 1. dubna, resp. s daňovým poradcem 1. července. Vzhledem ke skutečnosti, že 1. dubna letošního roku vyšlo na neděli, termín pro podání přiznání včetně úhrady daně je 2. dubna. Ke stejnému posunu došlo také u subjektů, které zplnomocnily daňového poradce ke zpracování a podání přiznání – termín je 2. července.

Přehled pro zdravotní pojišťovny

OSVČ je povinna podat přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání – 2. května. Osoby, které nejsou povinny podat daňové přiznání, mají stanoven termín na 10. dubna. Pokud je přiznání zpracováváno daňovým poradcem, termín pro dání je 2. srpna. Je nutno připomenout, že zpracování přiznání daňovým poradcem musí OSVČ doložit příslušné pobočce zdravotní pojišťovny do 30. dubna.

Doplatek pojistného musí být uhrazen nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2011.

Od měsíce podání přehledu vzniká povinnost subjektu platit zálohy v nové výši, která vyplynula z přehledu.

Pokud by subjektu vznikl relativně velký nedoplatek na pojistném za rok 2011 a zároveň by se výrazněji zvýšila záloha, lze oddálit úhradu nedoplatek pojistného a zvýšení zálohy na rok 2012 tím, že přehled bude podán např. až 2. května – termín pro doplatek je pak 10. května a až od května musí být zvýšena záloha.

Přehled pro OSSZ (MSSZ)

Termín pro podání přehledu je stejný jako u přehledu pro zdravotní pojišťovny – 2. května. Pokud má subjekt daňového poradce, musí tuto skutečnost doložit do 30. dubna. Osoba, která není povinna podat daňové přiznání, má stanovena termín pro podání přehledu na 31. července.

Doplatek pojistného musí být uhrazen nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2011.

Stejně jako u zdravotního pojištění lze lhůtu pro úhradu případného nedoplatku oddálit pozdějším podáním přehledu. Obdobné je to též s novou výší zálohy – nová výše zálohy platí až od měsíce podání přehledu.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.