Skrýt menu
Skrýt formulář
  • Domů > Daň z příjmu

Daň z příjmu

Daň z příjmu patří mezi klíčové položky státního rozpočtu. Jejími plátci jsou fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby obvykle zdaňují veškerý svůj příjem, osoby právnické pak pouze čistý zisk. Poznejte práva a povinnosti související s daňovým přiznáním.

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu povodní

20. 06. 2013 

V minulých dnech bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s nedávnými povodněmi. Jednotlivými body rozhodnutí se zabývá následující článek.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

0

Zálohová povinnost na dani z příjmů

27. 03. 2013 

V současné době vrcholí práce na účetních závěrkách a daňových přiznáních za loňský rok. Daňové subjekty jsou plny očekávání, jaká daň jim vyjde. Se samotnou daní může být úzce spjata další odvodová povinnost – povinnost platit zálohy na daň z příjmů. O problematice záloh pojednává dnešní článek.

Štítky: Daň z příjmu, Daňové přiznání, Zákon o daních z příjmů

9

Součást stavby z pohledu daně z příjmů

28. 02. 2013 

Mnohé daňové subjekty budou v nejbližší době při uzavírání uplynulého zdaňovacího období řešit, zda investice do technologií vážící se ke stavbám budou samostatným hmotným majetkem, nebo se bude jednat o technické zhodnocení stavby. Většinou se jedná o výdaje v nezanedbatelné výši. Ve článku popíšeme veškeré aspekty tohoto problému.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

3

Změny na dani z příjmů od 1. 1. 2013

16. 01. 2013 

V úplném závěru loňského roku byl přijat zákon, z jehož názvu je patrný důvod jeho přijetí – snižování schodků veřejných rozpočtů. Zákon novelizuje celkem šest zákonů, v tomto pojednání se zaměříme na daň z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

0

Infoservis: Opravné položky k pohledávkám snižující základ daně z příjmů

15. 10. 2012 

Účetní rok 2012 vstoupil do své poslední čtvrtiny a právě v tomto období mnohé daňové subjekty zahajují přípravné práce vztahující se k účetní závěrce. Jednou z významných oblastí účetní závěrky je inventarizace pohledávek, posouzení jejich dobytnosti, zvážení právních kroků k jejich vymožení a dále prověření možností tvorby opravných položek k pohledávkám.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

0

Infoservis: Daňové dopady dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

21. 08. 2012 

Daňovými dopady nového ustanovení zákoníku práce umožňujícího přidělit svého zaměstnance jinému zaměstnavateli se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (dále jen „KOOV“). 

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů, Zákoník práce

6

Infoservis: Daňové posouzení přeshraničního nájmu

01. 06. 2012 

Nájem movitých věcí v situaci, kdy pronajímatelem je subjekt jednoho státu a nájemce je poplatníkem druhého státu, se vyznačuje určitými zvláštnostmi oproti standardnímu stavu, kdy pronajímatel i nájemce jsou ze stejného státu.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů

7

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů

26. 03. 2012 

S blížícím se koncem března nebude na škodu připomenout si jednotlivé termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a okresní (městské) správy sociálního zabezpečení. Kromě termínů pro podání budou zmíněny taktéž termíny pro úhradu případných nedoplatků.

Štítky: Daň z příjmu, Sociální a zdravotní pojištění

0

Uplatnění slevy na dani na manželku bez vlastních příjmů

12. 03. 2012 

Pokud je mezi manželi pouze jeden ekonomicky činný, zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) umožňuje za určitých okolností, snížit si daň z příjmů fyzických osob a to formou slevy na dani.

Štítky: Daň z příjmu, Sleva na dani, Sleva na manželku, Zákon o daních z příjmů

0

Výdaje vztahující se k automobilům z hlediska daně z příjmů

01. 03. 2012 

U podnikatelů – fyzických osob – je při uplatňování daňově uznatelných výdajů vztahujících se k automobilům velmi důležité zkoumat, jaký má podnikatel právní vztah k automobilu a zda je tento v obchodním majetku či nikoliv.

Štítky: Daň z příjmu, Fyzická osoba podnikatel, Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

1

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

15. 07. 2020
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20. 07. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20. 07. 2020
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img