• Domů > Daně a účetnictví

Daně a účetnictví

Tápete v českém daňovém systému? Poznejte svá práva a povinnosti. Snadno zjistěte, jakou platit daň z příjmu, kolik odvádět na sociálním a zdravotním pojištění nebo jak vyplnit daňové přiznání.

Sankce za opožděné tvrzení daně podle nového daňového řádu

31. 01. 2011

Nový daňový řád (dále jen „DŘ“), který nabyl účinnosti 1.1. 2011 a nahradil nám letitý zákon o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), stanoví jiným způsobem sankci za pozdní podání daňového tvrzení.

Štítky: Daňový řád

1

Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. 1. 2011

06. 12. 2010

V článku jsou uvedeny změny v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ pro rok 2011.  Zdroj: MSSZ

Štítky: Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Sociální a zdravotní pojištění

0

Změny ve zdravotním pojištění OSVČ od 1. 1. 2011

06. 12. 2010

Ze změn platných od 1. 1. 2011 se největšího počtu plátců týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 670 Kč místo dosavadních 1 601 Kč, mění se ale i maximální vyměřovací základ. Zdroj: VZP

Štítky: Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Sociální a zdravotní pojištění

0

Poskytnutí stavebních prací slovenským subjektem z pohledu DPH

01. 11. 2010

  Jaké dopady na dani z přidané hodnoty má poskytnutí stavebních prací slovenským subjektem na nemovitosti v tuzemsku?

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

1

Judikát NSS – okamžik zdanění přijatého nájemného

19. 10. 2010

Vcelku zajímavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) nám může pomoci při rozhodování, ve kterém zdaňovacím období podléhá příjem z pronájmu u spoluvlastníka nemovitosti dani z příjmů fyzických osob.

Štítky: Daň z příjmu

2

Daňový řád – stručné seznámení

11. 10. 2010

1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nejde o dílčí novelu, ale o nový procesní zákon, který upravuje pravidla správy daní.

Štítky: Daňový řád

1

Sdělení Ministerstva financí k poskytnutí a uplatnění daru související s povodněmi

14. 09. 2010

  Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách sdělení k poskytnutí a uplatnění darů souvisejících s povodněmi. Za povšimnutí stojí, že Ministerstvo financí nevyžaduje potvrzení vystavené příjemcem daru, ale stačí např. bankovní výpis, ze kterého je patrné, že peníze byly poslány na povodňový účet.

0

Legislativní vývoj v určování počátku prekluzivní lhůty

06. 09. 2010

Určení okamžiku, od nějž se začíná počítat prekluvizní lhůta, činilo v daňové praxi dlouhé roky problémy. Vývoj v této oblasti mapuje tento článek.

0

Stanovisko NSS k určení okamžiku, od nějž se počítá úrok z prodlení

12. 08. 2010

  Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS") se zabýval problematikou, od kdy se počítají úroky z prodlení v situaci, když daňový subjekt mění způsob uplatňování výdajů a je z tohoto důvodu povinen podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Daňové přiznání

0

Sazebník správních poplatků

12. 05. 2010

Některá podání správním orgánům jako například finančním či celním úřadům podléhají správním poplatkům.

0
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 07. 2020
Splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
14. 07. 2020
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
19. 07. 2020
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img